Po trenutno veljavni zakonodaji policisti na vidnih mestih ne smejo imeti tetovaž, a se bo to v kratkem spremenilo. Ministrstvo za notranje zadeve bo namreč v prihodnjih dneh podpisalo in nato na spletnih straneh objavilo spremembe pravilnika o policijski uniformi in nadomestilih, ki bodo varuhom reda in miru dovoljevale poslikavo telesa, je napovedal Sindikat policistov Slovenije.

K spremembam je po navedbah sindikata, ki se že več let bori za spremembe, pripomogel predvsem posluh novega vodstva policije. To je decembra lani prevzela Tatjana Bobnar.

Brez omejitve velikosti

Vodstvo policije je sicer najprej predlagalo, da bi bile tetovaže na vidnih mestih lahko velike le deset centimetrov. Sindikat je temu nasprotoval, saj so ocenili, da »lahko takšna določba v praksi prinese dodatne težave v razumevanju te pomembne spremembe za zaposlene v policiji«. Bobnarjeva je njihovim pomislekom prisluhnila in to omejitev črtala iz pravilnika.

Policisti in policistke, ki si bodo zaželeli poslikave vidnih delov telesa, bodo morali vseeno upoštevati določene omejitve, saj bodo morale biti tetovaže skladne z družbeno sprejemljivimi normami.

Tetovaže tako ne bodo smele »spodbujati ali razpihovati sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, ki temeljijo na narodnostni, rasni, verski ali etnični pripadnosti, spolu, barvi kože, poreklu, premoženjskem stanju, izobrazbi, družbenem položaju, političnem ali drugem prepričanju, invalidnosti in spolni usmerjenosti«, pravijo v sindikatu. Ob tem bodo prepovedane ponižujoče in seksistične tetovaže, na njih tudi ne bodo smele biti nasilne podobe. Tetovaže ali druge poslikave ne bodo dovoljene po glavi in vratu.

glava
splet
Takšne tetovaže policistov bodo še vedno prepovedane.

V sindikatu se zavedajo, da lahko tetovaže predstavljajo tudi varnostno tveganje pri opravljanju nalog, saj so v določenih socialnih okoljih sprejete kot žaljive, predvsem takrat, ko se lahko razni napisi ali slike interpretirajo različno. »Zato kot potrebno ocenjujemo to, da policisti pred namestitvijo tetovaže na telo preverijo pomen posameznih napisov ali risb,« pravijo v sindikatu. Ob tem policistom tudi svetujejo, naj pred namestitvijo tetovaže na vidno mesto pri delodajalcu preverijo, ali je v skladu z normami.

Največ v vojski

Če si bodo policisti po večletnem boju zdaj lahko poslikali telo, pa to že nekaj časa velja za slovenske vojake. Pripadniki Slovenske vojske lahko imajo tetovaže, a jih morajo v službenem času primerno zakriti, piše v pravilih. Malce strožji predpisi veljajo za gardiste, ki opravljajo naloge najvišjega vojaškega protokola, od slovesnih postrojev in straž do sprejemov. »Gardisti so zgled, kako doseči profesionalen odnos do vojske, države in državnih simbolov,« pravijo v vojski, kjer gardisti sploh ne smejo imeti vidnih tetovaž.

Gardist
Slovenska vojska
Častna četa Slovenske vojske, redki vojaki s primerno obutvijo za naloge.

Za zdaj raziskav o deležu tetovaž v različnih panogah sicer še ni, a po nekaterih ocenah naj bi bilo največ tetoviranih prav v vojski, poleg tega pa še v kreativni in medijski sferi, gostinstvu in kmetijstvu.

Po svetu zaostrovanje predpisov

Države po svetu različno urejajo vprašanje tetovaž pri vojaških poklicih. Američani so tako že leta 2007 v mornarici prepovedali večje nove tetovaže na rokah in nogah. Šli so celo tako daleč, da so poveljniki fotografirali tetovaže mornarjev, ki jih že imajo, da bi preprečili njihovo dodatno obdelavo. Za kršenje predpisa sta zagroženi do dve leti vojaškega zapora. Ameriška mornarica in letalstvo imata sicer stroga pravila o tetovažah, medtem ko je vojska svoja pravila leto prej sprostila, da bi privabila več rekrutov.

Nemška vojska pa je pred petimi leti spremenila pravila glede nošenja uniforme tako, da vojaki in vojakinje ne smejo imeti vidnih pirsingov, pornografskih tetovaž in bujnih brad.