O podrobnostih predloga je poročal Radio Slovenija. Bralce verjetno najbolj zanima, kako so razdeljeni plačni razredi. Bilo naj bi jih devet. V prvem tarifnem razredu bi prejeli 940 evrov bruto, s čimer bi se izenačili z minimalno plačo. Najnižja mesečna plača za delavce, ki so zadolženi za bolj zahtevna dela in imajo dokončano srednjo strokovno ter spadajo v peti, tarifni razred, bi znašala 1.670 evrov. V najvišjem tarifnem razredu bi bila osnovna plača 2.900 evrov.

Plača bi bila sicer sestavljena iz osnovne plače, plačila za delovno uspešnost, plačila za poslovno uspešnost in dodatkov (delovna doba, delo v manj ugodnem delovnem času, …).

Radio Slovenija nadaljuje o tem, da predlog sindikatov malico ovrednoti na pet evrov, povračilo stroškov prevoza na delo pa v znesku najcenejšega javnega prevoza. Dnevnica za službeno potovanje v Sloveniji nad šest do osem ur bi znašala dobrih sedem evrov, nad osem do dvanajst ur dobrih deset evrov, in nad dvanajst ur 21 evrov. Za uporabo lastnega vozila na službenem potovanju pa bi vračilo stroškov za vsak kilometer znašalo 37 centov.