Bralka, ki nas je poklicala v uredništvo, je bila le ena v vrsti tistih, ki so zamudili rok za cepljenje, zdaj pa jih bo to stalo tako denarja kot uvrstitve na »črni seznam« lastnikov, ki svojih živali niso cepili v predpisanih rokih. Čeprav je rok za cepljenje zamudila le za dva dni, bo morala znova ponoviti triletni cikel. Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) namreč vsako leto opozarja, da morajo cepljenje lastniki zagotoviti do datuma, navedenega v potnem listu. Ker je lastnica treh psov rok cepljenja za dva kužka zamudila, bo v naslednjih dveh letih ob približno 120 evrov, saj cepljenje psov proti steklini znaša dobrih 30 evrov. »Zdi se mi, da so takšna pravila malce nepoštena, a upam, da bo čim manj ljudi ponovilo mojo napako, saj vendarle ne gre za tako majhen strošek,« je povedala.

Dokler ne iztrebimo stekline

Lastnike psov o obveznem cepljenju prek pošte obvešča Veterinarska zbornica Slovenije, vendar obvestilo ne navaja datuma, saj je ta v potnem listu živali. Psi morajo biti cepljeni tri leta zapored po rojstvu. Prvič jih morajo cepiti v starosti od 12 do 16 tednov, drugo in tretje cepljenje pa je treba opraviti v presledkih do 12 mesecev od zadnjega cepljenja, vendar dve zaporedni cepljenji ne smeta biti opravljeni v istem koledarskem letu. Vsa nadaljnja cepljenja potekajo v skladu z navodili proizvajalca cepiva, pojasnjujejo na upravi. To najverjetneje pomeni cepljenje na dve oziroma tri leta. Na UVHVVR so napovedali, da bo cepljenje psov ostalo obvezno, dokler Slovenija vsaj dve leti zapored ne bo zabeležila primera stekline. Slovenija je sicer leta 2016 z izpolnjevanjem pogojev Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE) postala dežela brez stekline. Zadnji primer stekline so v državi ugotovili januarja 2013.

Nasprotniki cepljenja

V nekaterih društvih in nevladnih organizacijah že od uveljavitve zakonodaje nasprotujejo cepljenju, saj naj bi bilo za pse stresno, imelo pa naj bi tudi nekatere stranske učinke. Še več, nekateri lastniki psov so že začeli kampanjo proti cepljenju, saj naj bi prav cepivo proti steklini povzročalo avtizem. Pri psih. Trend upadanja precepljenosti psov in mačk so že zabeležili v ZDA in Veliki Britaniji. Britansko veterinarsko združenje je celo izdalo obvestilo državljanom, da trend izvira iz Združenih držav in da je tovrstne pozive najbolje ignorirati. »Trenutno ni nobenih dokazov, da obstaja povezanost med cepljenjem in avtizmom, še pa manj pa, da bi to povzročalo avtizem pri psih, ki sicer ni dokazan,« so sporočili v združenju.