Kot so danes sporočili z zdravniške zbornice, so v letu 2017 zabeležili primer ponarejene diplome medicinske fakultete, in to v postopku opravljanja pripravništva. Informacijo so prejeli od neposrednega mentorja kršiteljice in takoj sprožili obnovo postopka. Obenem so o ugotovitvah obvestili policijo.

"Po preverjanju podatkov na medicinski fakulteti, na kateri naj bi bila diploma pridobljena, je bilo ugotovljeno, da oseba tam ni diplomirala, niti ni bila nikoli vpisana na študij medicine. Postopek je bil zato zaključen z odpravo odločbe o pripravništvu in odločbe o vpisu v register," so zapisali na zbornici.

V Splošni bolnišnici Izola pa so v današnjem sporočilu pojasnili, da je bila pripravnica zaposlena za opravljanje pripravništva na podlagi odločbe zdravniške zbornice, ki je bila izdana v letu 2016. Bolnišnica "v delovna razmerja sprejema zdravnike pripravnike, ki jih na opravljanje pripravništva z odločbo napoti zbornica".

Po navedbah zbornice pripravniku dodelijo nadzornega mentorja, poleg njega pa mu ustanova, kjer je na pripravništvu, dodeli še neposrednega mentorja, ki jih je lahko tudi več. Vso delo opravlja v dogovoru in pod nadzorom mentorja, ki tudi ves čas spremlja in preverja njegovo znanje. Po končanem pripravništvu mora opraviti še strokovni izpit.

Prav to, da so tako pripravniki kot tudi specializanti ves čas pod zelo natančnim nadzorom mentorjev, je po mnenju zbornice "pomembna dodatna sistemska varovalka, ki zagotavlja, da bi se zagotovo odkrile morebitne pomanjkljivosti v znanju in s tem stekli postopki dodatnega preverjanja bodisi znanja in vseh listin".

Tudi v izolski bolnišnici so zatrdili, da v času opravljanja pripravništva oseba ni delala samostojno, vedno je bil vzpostavljen nadzor mentorja: "Pri delu ni odločala o zdravljenju bolnikov ali diagnozah, niti njeno delo ni vplivalo na zdravljenje bolnikov. Pri nadaljevanju izvajanja pripravništva, ko je bilo v procesu učenja predvideno področje urgence, pa se je takoj ugotovilo pomanjkanje znanja." O svojih ugotovitvah je mentor pripravnice torej obvestil zdravniško zbornico, takoj pa so jo tudi "umaknili z delovišča v Splošni bolnišnici Izola in ni bila več razporejena na opravljanje pripravništva".

Na vprašanje, ali je bila pripravnica pred tem zaposlena v izolski bolnišnici, pa so iz te odgovorili, da je bila pripravnica v bolnišnici "kratek čas zaposlena na delovnem mestu medicinske sestre".

Sicer je policija za medije potrdila, da o zadevi vodi predkazenski postopek, ki je v končni fazi. Za kaznivo dejanje ponarejanja listin je predpisana kazen do dveh let zapora.