Peticijo o potrebnih spremembah v šolstvu z 21 tisoč podpisi je Nataša Šram pretekli teden predala ministru za šolstvo Jerneju Pikalu, ki je ob tem napovedal, da bo njena vsebina del širše razprave o Beli knjigi, ki bo organizirana v roku enega meseca.  

Bralci so nas po tej novici opozorili na javno dostopne zapisnike sej sveta staršev ljubljanskega Vrtca Galjevica, v katerih s kratico NŠG nastopa Nataša Šram. Slednja nam je prek telefona pojasnila, da ji v te zapisnike ni bilo dovoljeno vnesti popravkov.

Kaj torej piše v zapisnikih

V zapisniku sveta staršev, datiranem na 6. marec 2017, je Šramova predlagala več pobud – želela je, da vrtec uvede ekološki papir, pri čemer jo je strokovna sodelavka opozorila, da je tovrstna nabava predmet javnih naročil. Uprava vrtca ekološkemu papirju ni bila vnaprej nenaklonjena, vendar so pojasnili, da bo vrtec k temu lahko pristopil šele v roku enega leta, ko se izteče veljavna pogodba za javno naročilo papirja. Šramova je pri zahtevi vztrajala, zato je pojasnilo strokovne sodelavke še enkrat ponovila ravnateljica.

Trmasto vztrajanje pri neuresničljivem

Podobno, kot trmasto vztrajanje pri neuresničljivem, se berejo tudi ostali predlogi Šramove. Tako je predlagala uvedbo ambulantne sobe v vrtcu, na kar je stroka morala pojasnjevati, da so vrtci nekoč imeli triažne oddelke, vendar to ni več praksa, saj v vrtec po zakonodaji spadajo zdravi otroci. Namen triažnih oddelkov je bil ob tem le izolacija bolnega otroka, danes pa da to ni več problem, saj so starši tudi med službenim časom dosegljivi na mobilne telefone, je morala pojasnjevati ravnateljica, ki za ambulantne oddelke nima niti razpoložljivega kadra niti finančnega načrta.

Šramova je vztrajala tudi pri pobudi za ekološko vrtičkanje, ki je bila zavrnjena zaradi premalo zunanjih površin vrtca. Šramova je nasprotovala z mnenjem, da je Vrtec Galjevica eden večjih vrtcev. Stroka ji je zato morala pojasniti, da to ne drži, saj da so drugi najmanjši vrtec v prestolnici. Šramovo je med drugim motilo še, da hišni red vrtca določa, da se smejo starši med predajo otrok v vrtcu zadrževati le 10 minut. Njene pobude za to spremembo ni podprl nobeden od 19 navzočih staršev.

Ona brez podpore, ostali soglasni zoper njo

Podobno se berejo tudi drugi predlogi Šramove, ki pri njihovem predstavljanju nima nikakršne podpore med ostalimi starši. So pa bili starši soglasni pri stališču, »da so bile pobude družine ŠG v preteklosti že obravnavane in jih ostali starši kot rešitve ne podpirajo«, so zapisali. »Vse pobude se v celoti zavrne, saj niso prepoznane kot aktualne za vrtec in v bodoče ne bodo več obravnavane,« sledi iz zapisnika, datiranega na 12. junij 2017.

zapisnik
Vrtec Galjevica
Izsek iz zapisnika seje sveta staršev vrtca Galjevica.

Drugega starša je prijavila na CSD

Na tem sestanku so starši izrazili tudi skrb nad družino NŠG. »Na zadnjem roditeljskem sestanku so do konca ostale le ta družina, predstavnica staršev in strokovne sodelavke z ravnateljico,« so opisali vztrajnost Šramove. »Ta družina predstavlja problem, ker ogroža druge družine skupine, v tej skupini se je zgodila v letošnjem letu že druga prijava na center za socialno delo in mama, ki je bila prijavljena, je v stiski in zelo prizadeta zaradi tega,« so zapisali. Šramova je slednje prek telefona komentirala, da »ko se odvija nasilje, smo to po zakonu dolžni prijaviti«. Na vprašanje, kakšno nasilje je prijavila, je pojasnila, da je oseba otroku »usta umivala z milom«.

Starši so v zapisnik dodali še, da so pri komunikaciji z Šramovo previdni in se izogibajo stikom z njo. Pohvalili so ravnateljico, ki je v to problematiko vložila toliko truda, in zapisali, da »starši celo čakajo v avtomobilih, da se z družino ne srečajo«. Pred Šramovo niso varni niti dedki in babice otrok, ki naj bi jih Šramova zalezovala.

Pozvali so jo k prepisu v drug vrtec

Zaradi vsega navedenega so predstavniki staršev predlagali, »da se družino, glede na obseg obravnavanih pobud v vrtcu in izražanja nenehnih stisk in težav družine v sodelovanju z drugimi starši in vodstvom ter zunanjimi nadzornimi institucijami, pozove k prepisu otrok v drug vrtec«.

Ravnateljica je na to dejala, da je bila družina k temu, v skladu s kodeksom etičnega ravnanja, že pozvana. »K temu jo je pozval tudi župan MOL, vendar družina ta predlog smatra za mobing in dehumanizacijo družine,« je pojasnila ravnateljica in dodala, da je odločitev o prepisu »odločitev družine same«.

»Kot mobing sem opredelila samo županov klic. Zanimivo pri vsem tem je, da so to vnesli, da me je župan klical na razgovor, čeprav on nima tega vzvoda v svoji funkciji. Zato sem pustila ta zapisnik, da se jasno vidi,« je Šramova odgovorila na naše vprašanje, zakaj je ta poziv smatrala za mobing.

»To se zgodi staršu, ko da pobudo na sejo sveta staršev. Odvije se dehumanizacija in viktimizacija,« je Šramova dejala glede zapiskov sej sveta staršev.