Ljubljanski mestni svet je ta teden podražil enkratno vozovnico za 10 centov na 1,30 evra ter uvedel letno splošno vozovnico, ki bo stala 365 evrov, in letno upokojensko vozovnico, ki bo stala 220 evrov na leto. Cene mesečnih vozovnic ostajajo nespremenjene, in sicer splošna vozovnica stane 37 evrov, šolska in upokojenska 20 evrov, mesečna s popustom za brezposelne pa 17 evrov.

V Koaliciji za trajnostno prometno politiko, ki je neformalno združenje nevladnih organizacij in posameznikov, menijo, da bi morale biti mesečne in letne vozovnice za mestne avtobuse Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) cenejše, da bi se več ljudi preusmerilo iz osebnega v javni potniški promet.

Zato občino in LPP pozivajo, naj proučita možnost znižanja cen mesečnih in letnih vozovnic, in sicer za mesečno predlagajo 26 evrov (kar bi bil 20-kratnik enkratne vozovnice), za letno pa 208 evrov (kar bi bilo osemkratnik predlagane mesečne vozovnice), so danes sporočili iz te koalicije.

Kritični so tudi do tega, da je letna vozovnica veljavna samo v koledarskem letu, zato predlagajo, naj bodo letne vozovnice veljavne eno leto od dneva nakupa.

"Menimo, da v času, ko bi onesnažena mesta, kot je Ljubljana, morala sprejeti vse možne ukrepe, da se čim več prebivalcev preusmeri iz osebnega na javni potniški promet, takšne odločitve mestne politike prinašajo ravno nasprotne učinke in so daleč od ciljev, opredeljenih v mestni in regionalni prometni strategiji," menijo nevladniki. 

Dodajajo, da poleg cene prebivalce od vožnje z avtobusom odvrača predvsem njihova časovna nekonkurenčnost avtomobilu in prenizke frekvence. Občini predlagajo "bolj progresivno strategijo razvoja javnega potniškega prometa v prestolnici, ki ne bo na avtobuse privabljala le dijake in upokojence, temveč tudi zaposlene in dnevne migrante, pri katerih je največji potencial za zmanjšanje onesnaženosti zraka". Vsak dan se namreč v Ljubljano pripelje 120.000 vozil.