Nekaj vprašanj še ostaja odprtih, a vodstvo obeh sindikatov je prepričano, da bodo v popoldanskih urah zgladili tudi odprte problematike. Če bo do večera sporazum tudi podpisan, stavke jutri ne bo.

Vodstvo Pošte Slovenija je pristalo na zahteve za razbremenitev zaposlenih, prilagoditev delovnih pogojev, izboljšanje varnosti in zdravja pri delu. Po besedah Saške Kumer iz Sindikata delavcev prometa in zvez Slovenije jim je delodajalec prišel naproti, "odpirali smo teme, ki bodo izboljšale položaj zaposlenih."

Pošta Slovenije se je ob tem zavezala, da bo zaposlila dodatne delavce, tako da bodo vsa delovišča zapolnjena z rednim sestavom.

Sindikata sta dosegla še vpeljavo dodatnih odmorov in sprotno izplačevanje nadur. Te bodo po novem izplačane s 40-odstotnim dodatkom, viški ur ob koncu polletja pa s 50-odstotnim pribitkom.

sindikat poštnih delavcev, stavka, pošta, spd
Bobo
Novinarska konferenca Sindikata poštnih delavcev in Sindikata delavcev prometa in zvez.

Poleg tega bo v sporazumu prav tako zapisana povrnitev nekaterih pravic, ki so bile zmanjšane v času krize, kot soregres, stroški prevoza in podobno. Dvignil se bo tudi dodatek za deljen delovni čas.

Po besedah sindikalistov so zahteve delavcev iste že od leta 2011, boj pa se vrši že od leta 2015, ko je bila prvič napovedana stavka. Po besedah Saše Gržiniča iz Sindikata poštnih delavcev, vaje ne bodo ponavljali še enkrat. Če popoldan sporazum ne bo podpisan, bo jutri stavka. A vsi sindikalisti so pozitivni in se strinjajo, da bodo s poslovodstvom zgladili tehnikalije, ki so še ostale nedorečene.

Sindikalni dogovor je sicer težak okoli devet milijonov evrov, kar bo dobiček Pošte za letošnje leto znižalo na 4 - 6 milijonov evrov ob koncu leta. A sindikati so bili jasni, njihova naloga je skrb za zaposlene, ne za dobiček.