V uredništvo nas je poklicala ogorčena bralka. Povedala nam je, da že dva meseca ni dobila otroškega dodatka, zato je poklicala na Center za socialno delo Šiška. Kot pravi, so jo tam prijazno preusmerili na CSD na Dalmatinovi, ker naj bi imel CSD Ljubljana Šiška dela preveč. Toda na Dalmatinovi so jo sprejeli z drugačnim tonom. Ko jim je povedala, da kliče zaradi otroškega dodatka, so ji odbrusili: »Vi in še pet ostalih vsako sekundo!«

FOTO2 CSD tabla, center za socialno delo
STA
Centri za socialno delo v opozorilno stavko.

Povedala je, da jo zanima, kakšen je status njene vloge, na drugi strani pa so ji dejali, da je status takšen, da imajo premalo ljudi za preveč dela. »Povedala sem, da me zanima moje stanje, nato mi je delavka centra odgovorila, da ga ni na svetu, ki bi mi znal povedati, kdaj bom na vrsti,« je neprijeten pogovor povzela osupla bralka, ki še vedno ni dobila nobenega odgovora, le zagotovilo, da naj ne skrbi, da bi nanjo pozabili, saj za vse skrbi sistem. »Malo me skrbi, ker že dva meseca ni ničesar,« je dodala.

Padec z zelene veje

Toda zakaj so na centrih za socialno delo do vratu v papirjih, če pa je ministrstvo še pred kratkim trdilo, da je zaostanek pri reševanju vlog, ki se je nabral na Centru za socialno delo Ljubljana, skoraj v celoti rešen? Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je namreč sredi januarja sporočilo, da je v reševanju le še 165 vlog, pri katerih pa čakajo bodisi posamezna dokazila strank bodisi je stranka vložila dve vlogi in čakajo rešitev predhodne vloge. Na ministrstvu so se tudi pohvalili, da so ob prerazporeditvi nerešenih vlog po ostalih centrih uspeli rešiti večino od 6000 vlog in da bodo konec januarja prišli na zeleno vejo. A kot kaže ni tako. Na ljubljanskih enotah CSD pregorevajo tako uslužbenci kot telefonske linije, saj nam v celotnem dopoldnevu ni uspelo stopiti v kontakt ne z enoto CSD v Šiški ne z enoto Ljubljana center na Dalmatinovi. Telefonska linija je bila bodisi zasedena bodisi je zvonilo v prazno. Edini kontakt, ki nam ga je uspelo vzpostaviti, pa je hitro izginil na hodniku Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije. Prijazna zaposlena nam je povedala, da skupnost vpogleda v številno (ne)rešenih vlog na posameznih enotah CSD nima, zato številkam, ki jih navaja ministrstvo, ne more oporekati.

Če čakaš, še ne pomeni, da zamuja

DELALI NADURE

Na ministrstvu so povedali, da so zaposleni na CSD tudi z delom prek polnega delovnega časa in z medsebojno pomočjo dosegli, da so se zaostanki »močno zmanjšali oziroma odpravili«.

Za pojasnilo glede vidnih razkorakov med stanjem na terenu in uradnimi podatki smo se obrnili na pristojno ministrstvo. Ponovili so, da je do zaostankov prišlo jeseni zaradi reorganizacije centrov za socialno delo, a da je ministrstvo razmere na vseh CSD spremljalo ter sproti ukrepalo. Ministrica Ksenija Klampfer je v oktobru in decembru tudi odredila dodatna termina za izplačila denarne socialne pomoči. Na ministrstvu priznavajo, da so večji zaostanki nastali na CSD Ljubljana. Ker zgolj z notranjimi prerazporeditvami zaposlenih in nadurnim delom zaostankov na CSD Ljubljana ni bilo mogoče odpraviti, je ministrica decembra podpisala sklep, s katerim se je okoli 4000 vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev s CSD Ljubljana preneslo na druge centre za socialno delo, ki večjih zaostankov niso imeli. »Od 6000 takrat nerešenih vlog jih je bilo pretekli teden še 66 nerešenih na CSD Ljubljana,« so sporočili z ministrstva in pričakujejo, da bodo rešene v kratkem.

Kar pa zadeva našo bralko, se njena vloga ne vodi v evidenci zaostankov, saj kot pojasnjujejo na ministrstvu, morata za uvrstitev na seznam nerešenih vlog preteči dva meseca. In ravno včeraj sta prešla dva meseca, odkar je gospa oddala vlogo. Danes je nov dan.

FOTO3 ksenija klampfer
STA
Ministrica Ksenija Klampfer je decembra podpisala sklep, s katerim se je 4000 vlog preneslo na centre za socialno delo, ki zaostankov niso imeli.