Madžarski premier Viktor Orban je v luči protestov na ulicah Budimpešte, kjer ljudje demonstrirajo proti politikam njegove vlade, nagovoril narod in razkril svoj načrt za povečanje stopnje rodnosti na Madžarskem. S tem želi po lastnih besedah preprečiti, da bi Madžarska v prihodnosti postala odvisna od priseljevanja, »zlasti muslimanov.«

Stopnja rodnosti na Madžarskem je nižja od povprečja v EU, saj madžarska državljanka v svoji rodni dobi povprečno rodi 1,45 otroka, v EU pa je to povprečje 1,58. V Sloveniji je po zadnjih podatkih ta stopnja denimo 1,62 otroka. Med državami članicami EU je z 1,96 otroka najvišja v Franciji, najnižja pa v Španiji, kjer se povprečno rodi 1,33 otroka. 

Orban je v nagovoru napovedal, da bodo Madžarke s štirimi ali več otroki do konca življenja oproščene plačila davka na dohodek. Še eden od njegovih ukrepov bo mladim parom omogočil najem brezobrestnega posojila v višini 10 milijonov forintov (dobrih 31.000 evrov), ki se bo po rojstvu tretjega otroka odpisal. Kot pravi, »zahod« rešitev za nizko stopnjo rodnosti vidi v priseljevanju. »Madžari menimo drugače. Ne potrebujemo novih številk, potrebujemo madžarske otroke,« je dejal Orban. V nagovoru je sicer še obljubil, da bodo v naslednjih treh letih ustvarili dodatnih 21.000 mest v vrtcih ter zdravstvenemu sistemu zagotovili dobri dve dodatni milijardi evrov.