Na vzhodu več šol

Vzhodna kohezijska regija zajema 275 osnovnih šol, zahodna pa 180 osnovnih šol.

Kot spodbudo za prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja je država z razpisom za letos zagotovila skoraj 1,5 milijona evrov. A je kolač očitno neenakomerno razdeljen: sredstev, ki so na voljo vzgojno-izobraževalnim zavodom za zaposlitev vzgojiteljev in učiteljev začetnikov v vzhodnem delu Slovenije, je neprimerljivo manj kot za tiste na zahodu.

Neenakomerna porazdelitev

Za sklop A, pomočnik vzgojitelja začetnik, je država razpisala 444.000 evrov, za sklop B, učitelj začetnik, pa več kot milijon evrov sredstev. A jih očitno ni razdelila enakomerno po regijah.

Vzhodna kohezijska regija je za zaposlovanje pomočnikov vzgojiteljev dobila 42 odstotkov, zahodna pa 58 odstotkov vseh sredstev. Denarja naj bi bilo dovolj za zaposlitev skupaj 57 pomočnikov vzgojiteljev, od tega 24 v vzhodni in 33 v zahodni regiji za pet mesecev. Na razpis so se prijavljali zavodi, ki so imeli ustreznega kandidata, pogodbe z njimi pa bodo sklenjene od začetka maja do konca septembra letos. Zelo pomembno pa je, da bodo pomočniki vzgojitelja pridobili izkušnje, ki so obvezne za pristop k strokovnemu izpitu.

Od milijona evrov vzhodu drobtinice: 84 tisočakov

Še bistveno bolj neenakomerno kot pri zaposlovanju pomočnikov vzgojiteljev začetnikov so sredstva po regijah razdeljena v drugem sklopu: zaposlovanju učiteljev začetnikov.

Vzhodna kohezijska regija bo dobila pičlih 8,2 odstotka, zahodna pa kar 91,8 odstotka razpoložljivih sredstev. V denarju to razmerje predstavlja 84.400 evrov proti 945.280 evrov! In kar je posebej poudarjeno v besedilu razpisa: sredstva med kohezijskimi regijami niso prenosljiva.

Učitelji začetniki bodo v sklopu tega razpisa zaposleni od začetka aprila do konca novembra letos. Tudi v tem primeru bo enako kot zaposlitev zelo pomembno dejstvo, da bodo s tem imeli kandidati dovolj izkušenj, obveznih za pristop k strokovnemu izpitu. Z istim zavodom pa bo izbrani posameznik sklenil tudi novo pogodbo o zaposlitvi za vsaj šest mesecev, torej do maja 2020.

Namen obeh sklopov je jasen: znižanje brezposelnosti mladih.

92 odstotkov razpoložljivih sredstev za učitelje začetnike gre na zahod. 58 odstotkov sredstev za pomočnike vzgojiteljev gre na zahod.

Ministrstvo: v prejšnjih razpisih vzhodni del počrpal sredstva

Zakaj takšna razlika pri razdelitvi sredstev po regijah, smo preverili tudi na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V Podravju naj bi bilo namreč kar nekaj težav zaradi pogojev razpisa. Nesporno dejstvo je, da je za oba sklopa (A in B) bistveno manj sredstev za vzhodno kohezijsko regijo kot zahodno.

Izstopa seveda sklop B, kjer je od milijona evrov za vzhodno Slovenijo namenjenih le 84 tisočakov. Na ministrstvu so na ta pomislek odgovorili, da je zadnji objavljeni razpis že šesti tovrstni: »V prejšnjih razpisih so bila vsa sredstva, ki so bila na voljo za vzgojno-izobraževalne zavode iz vzhodne regije, počrpana. Ministrstvu je izjemoma uspelo pridobiti nekaj novih sredstev za nove zaposlitve tudi v tej regiji, preostanek razpoložljivih sredstev v zahodni regiji pa je toliko višji. Ne glede na to so se kandidati iz katerekoli regije lahko prijavili na prosta projektna delovna mesta v katerikoli regiji, saj so bili prijavitelji vzgojno-izobraževalni zavodi, in ne kandidati sami,« so dodali. 

učitelj2 (Profimedia)
Profimedia
Na razpis so se prijavljali zavodi, ki so na razpolago imeli ustreznega kandidata.

_______________________

Več šol z vzhoda se bo potegovalo za manj mest

Kot so pojasnili na šolskem ministrstvu, bodo izmed prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, izbrani tisti, ki bodo z vlogo zbrali večje število točk v posameznem sklopu v posamezni kohezijski regiji. V sklopu A (pomočniki vzgojitelja) bo izbranih 24 začetnikov z najvišjim številom točk v vzhodni kohezijski regiji in 33 v zahodni. V sklopu B (učitelj začetnik) bo izbranih pet prijaviteljev z najvišjim številom točk v vzhodni kohezijski regiji in 56 prijaviteljev na zahodu.

»Postopek izbora se je šele začel, zato ni mogoče vedeti, koliko vzgojno-izobraževalnih zavodov od prijavljenih iz podravske regije bo vključenih v projekt,« so odgovorili z ministrstva.

Kako so se sredstva delila na prejšnjih razpisih?

Na ministrstvu zatrjujejo, da je bilo v preteklih razpisih iz Podravja, v primerjavi s preostalimi regijami na vzhodu, vključenih veliko vzgojno-izobraževalnih zavodov. Od skupno 236 prek razpisov zaposlenih pomočnikov vzgojiteljev začetnikov je bil na vzhodu v zadnjih dveh letih (2017 in 2018) zaposlen 101 kandidat, od tega v Podravju 52 kandidatov. Kar zadeva prvo zaposlitev učiteljev začetnikov (2017–2018), je bilo od skupno 203 na vzhodu 93 uspešnih kandidatov, od tega 57 v Podravju.