Po 12 letih, ko je Janžekoviča na županski funkciji nasledil Janko Merc, se je zgodba ponovila. Tudi Janžekovič je 14. decembra 2018 na področju financ za seboj pustil precej pepela. »Celotni dolg znaša milijon evrov in pol. Najet je dolgoročni kredit za kanalizacijo v višini 700.000 evrov in za vrtec v znesku 342.000 evrov. Odprto je tudi posojilo pri MGRT po 23. členu Zakona o financiranju občin (136.000 evrov). Povratna sredstva MGRT smo dolžni vrniti v obdobju desetih let, na vračilo smo imeli enoletni moratorij. Za kanalizacijo in vrtec sta posojili najeti pri banki BKS, ta dolg bomo odplačevali še osem let in pol. Imamo tudi kratkoročni kredit v znesku 30.000 evrov,« je na četrtkovi seji občinskega sveta povedal Janko Merc, novi dornavski župan, in poudaril, da občino finančno bremeni še ena velika obveznost iz preteklosti.

cg_janzekovic
Črtomir Goznik
Nekdanji župan Rajko Janžekovič je po besedah sedanjega župana Merca pogodbo za sanacijo kurilnice v znesku 162.000 evrov podpisal v času po volitvah, ko je že bilo znano, da občine več ne bo vodil.

Četrt milijona za naložbo iz leta 2006

Gre za dolg iz leta 2006, povezan z gradnjo občinskega poslopja še iz časa, ko je občino vodil župan Šegula. Občina Dornava je bila takrat porok podjetju Gradis, ki ga je lastniško obvladoval Šegula. Ker je Gradis končal v stečaju, je banka od poroka (občine) začela terjati denar za posojilo, ki ga je najel Gradis. Med sanacijo bank se je dolg prenesel na DUTB. Po besedah župana Merca bi se moral začeti odplačevati že leta 2011. Pa se ni. Nekdanji župan Janžekovič in direktor občinske uprave Viljem Mar sta se z vodstvom DUTB dogovorila, da se dolg začne odplačevati leta 2018. »Prvih 15.000 evrov smo plačali decembra, ko sem že jaz vodil občino. V proračunu 2019 smo predvideli, da bi na mesec odplačevali po 7000 evrov. V enem letu bi tako odplačali 84.000 evrov. Odplačujemo samo glavnico, ki znaša 250.000 evrov. Odplačali bi jo v treh letih. Kako bo z obrestmi, pa vam ne znam povedati. Obresti so odprte od leta 2011 naprej.«

cg_janzekovic_merc
Črtomir Goznik
Zarečenega kruha se največ poje. Tako je tudi Janžekovič moral odgovarjati za grehe, ki jih je nekoč očital predhodniku.

Za novogradnjo v Mezgovcih potrebujejo še pol milijona evrov

Poleg vseh naštetih kreditnih obveznosti ima občina za prihodnja leta finančne obveznosti še po sklenjenih pogodbah: za sanacijo kurilnice, gasilski dom Mezgovci in kolesarske poti. »Pogodbo za sanacijo kurilnice (162.000 evrov) je nekdanji župan podpisal po drugem krogu volitev, za gradnjo gasilskega doma Mezgovci pa nas tudi čakajo visoke obveznosti. Letos 191.000 in prihodnje leto 350.000 evrov. Pri proračunu v višini 2,3 milijona evrov nam na letnem nivoju za investicije ostaja okrog 200.000 evrov. Zdaj mi pa razložite, kako se lotiti dela. Za investicije, ki se izvajajo, je prav, da jih končamo. O čem drugem pa za zdaj nimamo kaj dosti razmišljati. Menim, da je občinski svet treba obvestiti o finančni situaciji, ki jo je za seboj pustila dosedanja vodstvena ekipa. Da bo naše delo transparentno, da boste seznanjeni o finančnem stanju občine in boste vedeli, s kakšne točke začenjamo naše delo,« je pojasnil novi dornavski župan.