Zaostanek pri reševanju vlog za letne pravice, ki se je nabral na ljubljanskem centru za socialno delo (CSD), bo dokončno rešen v desetih dneh, so danes napovedali pristojni. Pomagajo mu namreč tudi preostali centri.

Vloge, ki se tičejo letnih pravic, zajemajo otroški dodatek, subvencijo vrtca, državno štipendijo, subvencija malice in kosila ... 

Na centrih so se začele kopičiti nerešene vloge zlasti zaradi nove organizacijske strukture centrov, ki je začela veljati s 1. oktobrom lani. A medtem ko je bila večina v začetku decembra že brez zamud, je imel ljubljanski še približno 6000 nerešenih vlog. Po prerazporeditvi vlog po preostalih centrih je ostalo nerešenih še približno 1000 vlog. Na zeleno vejo naj bi prišli do konca januarja, je na današnji novinarski konferenci dejala ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer.

Na eno osebo dodatnih 15 do 25 vlog

Na enega strokovnega delavca je po njenih besedah z novimi ukrepi prišlo dodatnih 15 do 25 vlog, kar pomeni približno en delovni dan. Ministrica je zagotovila, da bodo plačani za povečan obsega dela.

Spomnila je, da bodo s 1. marcem začeli na centrih uvajati nov dokumentni sistem v javni upravi, imenovan Krpan, nadaljujejo pa tudi uvajanje sistema informativnega izračuna in optimizacijo poslovnih procesov. Tako pričakujejo, da v prihodnje ne bo več prihajalo do "tako kaotičnega stanja" in zamud, je dejala.

Po besedah v. d. direktorice ljubljanskega CSD Anje Osojnik so na centru rešili skoraj vse vloge iz septembra in oktobra. Nerešene so še tiste, kjer čakajo, da jih stranke dopolnijo.

O mesečnih pravicah, med katerimi sta denimo pravici do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, pa odločajo v zakonskem roku 60 dni, je zagotovila. Do zamud prihaja le na eni od enot centra, kjer pa so že sprejeli ustrezne ukrepe za pravočasno reševanje.

Spomnila je še, da se bo predvidoma s prihodnjim tednom služba za reševanje vlog po zakonu o pravicah iz javnih sredstev selila v nove prostore v središču mesta na Dalmatinovo 2.

Z uvajanjem Krpana ne pričakujejo zapletov

Tudi zaradi sprejetih ukrepov pričakujejo, da pri uvajanju sistema Krpan ne bo zapletov. Izvedli so že nekaj začasnih premestitev za reševanje vlog po zakonu o pravicah iz javnih sredstev, pričakujejo tudi sorazmeren delež od 72 novih zaposlitev na centrih, ki ga je napovedalo ministrstvo. Z ministrstvom se še dogovarjajo, koliko natančno jih bodo dobili.

Kadrovski razrez bo narejen v prihodnjih dneh, je napovedala v. d. direktorice direktorata za socialne zadeve na ministrstvu Barbara Tiselj. Zdaj pa po njenih besedah že vedo, da je bila na območjih Maribora in Ljubljane kadrovska podhranjenost res nekoliko večja kot drugod.

Ministrstvo je želelo z novo organizacijsko strukturo centrov za socialno delo poenotiti delovanje centrov in upravne postopke po zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Cilj je bil tudi povečati učinkovitost in kakovost dela centrov, omogočiti več časa za strokovne naloge in vzpostaviti skupne službe. Zaradi uvajanja informacijske podpore reorganizaciji v prvem tednu oktobra informacijski sistem centrov ni bil dostopen. Prav tako v prvem tednu oktobra uporabniki niso mogli oddajati e-vlog preko portala e-uprava.