Smučarji so zasedli bele strmine. Žal pa smučarski užitki vsako leto prinesejo tudi nesreče in poškodbe. Vse več jih utrpi hude telesne poškodbe. V lanski smučarski sezoni so upravljavci smučišč na 30 slovenskih smučiščih našteli kar 948 nesreč, od tega 80 hudih. V nesrečah je bilo udeleženih skupaj 970 smučarjev. 83 jih je odneslo brez poškodb, največ, kar 807, se jih je lažje poškodovalo, 77 huje, dva sta utrpela posebno hude telesne poškodbe, ena oseba pa je zaradi nenadnega obolenja na smučišču celo umrla. Tudi v smučarski sezoni 2016/2017 je policija obravnavala 80 nesreč s hudo telesno poškodbo, kar je precej več kot v preteklih sezonah. Za primerjavo: v smučarski sezoni 2015/2016 je bilo 33 nesreč s hujšo telesno poškodbo, v sezoni 2014/2015 36, v 2013/2014 19 in v sezoni v 2012/2013 21.

V letošnji smučarski sezoni se je doslej pripetilo 111 nesreč na smučiščih, v katerih se je 99 udeležencev lahko, štirje pa hudo telesno poškodovalo. 

V letošnji smučarski sezoni se je do zdaj pripetilo 111 nesreč na smučiščih, v katerih se je 99 udeležencev lažje, štirje pa so se huje poškodovali. Toda za delež nesreč je pomembno tudi število smučarskih dni – veliko smučarskih dni posledično prinese več možnosti za nesreče, tudi za hujše.

Največ poškodb ob padcih, sledijo trki

Sicer pa smučarji v nesrečah najpogosteje skupijo udarnine, sledijo zvini in zlomi okončin, nekaj je tudi poškodb glave. V lanski smučarski sezoni je bilo največ, dobra tretjina, poškodb kolena. Sledile so poškodbe goleni, ramen in glave. Največ se jih je poškodovalo ob padcu, in sicer slabih 80 odstotkov. V 14 odstotkih je bil vzrok nesreč trk med smučarji. Podrobnejša analiza udeležencev v nesrečah v pretekli smučarski sezoni še kaže, da je večina mladih, saj jih je skoraj polovica starih 20 let ali manj. Najmlajša udeleženca sta bila stara komaj štiri leta, trije najstarejši pa 86 let. Kot opažajo na Inšpektoratu RS za notranje zadeve (IRSNZ) in policiji, pa sta glavna vzroka nesreč še vedno hitrost in pomanjkljivo smučarsko znanje.