Nova ptujska županja Nuška Gajšek je ta teden na Furs naslovila javni poziv za decentralizacijo davčne inšpekcije in izrazila nasprotovanje načrtovani selitvi sedmih inšpektorjev, ki so doslej delali na Ptuju, v Maribor. Na Fursu v zvezi s tem poudarjajo, da gre le za organizacijo dela v sektorju za nadzor, ki ne vpliva na zavezance. 

Gajškova z zaskrbljenostjo spremlja težnje pristojnih v smeri centralizacije dejavnosti Fursa, potem ko je ptujski finančni urad že leta 2015 izgubil davčno inšpekcijo zaradi uvedbe t.i. vitkih uradov, ki so jim odvzeli oddelek inšpekcije. 

Županja: Za premestitev ni racionalnega argumenta, bodo pa višji stroški 

Od takrat sedem ptujskih davčnih inšpektorjev deluje pod vodstvom mariborskega finančnega urada, a so trenutno še vedno locirani na Ptuju. Po informacijah Mestne občine Ptuj jih nameravajo zdaj tudi fizično premestiti v Maribor, čeprav po mnenju ptujske županje za tak ukrep ni nobenega racionalnega argumenta. 

Kot pravi Gajškova, so rezultati njihovega dela nadpovprečni, zato lokacija ne more biti ovira za dobro opravljeno delo. Po drugi strani pa bo selitev inšpektorjev bistveno povečala stroške prevoza na delo in z dela, s čimer se bodo nepotrebno povečali stroški državnega proračuna. 

Ob tem stroški najemnine za prostore na Ptuju ne bodo nič manjši, saj v istem nadstropju ostaja še šest inšpektorjev, ki so locirani na ptujskem uradu in delajo za generalni finančni urad, ter štirje drugi zaposleni, dodaja županja, ki se sprašuje, kako lahko varuhi javnih financ in zagovorniki racionalizacije sami delujejo popolnoma drugače. 

Vožnja v Maribor kot velik stres

"Selitev inšpektorjev bistveno poslabšuje njihove življenjske razmere, saj pomeni izdatnejšo porabo časa za prihod na delo in z dela. Nekateri se že na Ptuj pripeljejo iz precej oddaljenih krajev. Ob tem je njihova povprečna starost 50 let, zato tovrstna sprememba za njih pomeni zelo velik stres," meni Gajškova, ki spominja, da na svoji lokaciji ostajajo inšpektorji iz Dravograda, ki prav tako sodijo pod okrilje Maribora. 

Na ptujski občini podpirajo argumente tistih, ki zagovarjajo decentralizacijo davčne inšpekcije, saj menijo, da je potrebno pretežni del odločanja davčne inšpekcije ponovno prenesti na lokalno raven, zato županja vodstvo mariborskega urada poziva, da znova razmisli o smotrnosti napovedanih novosti in ali res prinašajo racionalizacijo delovanja davčne inšpekcije. 

Zakon o javnih uslužbencih in kolektivna pogodba za javni sektor oziroma kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti tako med drugim določajo, da javnega uslužbenca brez njegove privolitve ni mogoče premestiti v drug kraj, ki je oddaljen več kot 70 kilometrov oziroma več kot uro vožnje z javnim prevozom, pojasnjujejo na Fursu.

Furs: Selitev zaradi boljše organiziranosti

Na Fursu so pojasnili, da njihova organizacija temelji na zakonskih in podzakonskih aktih ter na njihovih notranjih aktih. Na tej podlagi poleg generalnega urada in posebnega finančnega urada v Sloveniji deluje še 15 območnih finančnih uradov, na katerih lahko davčni zavezanci opravijo vse storitve, vključno z vložitvijo prijave davčnih kršitev.

Naloge s področja davčnega inšpekcijskega nadzora, ki jih izvajajo inšpektorji, pa so zaradi boljše organizacije in učinkovitejšega izvajanja teh nadzorov vse od združitve nekdanje davčne in carinske uprave v Furs sistemizirane zgolj na osmih območnih uradih. Ptujski urad tako nima svojih finančnih inšpektorjev, pač pa naloge na njihovem območju izvajajo inšpektorji iz mariborskega urada, ki imajo od leta 2015 svojo pisarno v prostorih na Ptuju.

Ker so se konec leta na mariborskem uradu, ki deluje v lastniških prostorih, sprostila določena delovna mesta, zaradi boljše organiziranosti dela načrtujejo selitev inšpektorjev s Ptuja. Podobne organizacijske in lokacijske spremembe zaposlenih izvajajo tudi na drugih finančnih uradih, pri tem pa upoštevajo tudi pravice zaposlenih.