Osmega maja lani je kmet odšel na sečnjo v gozd, s seboj pa je imel tudi konja. Medtem ko je podiral drevesa, je svojega konja spustil, da se je ta prosto pasel. Na kraj na videz običajnega dogajanja sta prikorakali gozdarska in veterinarska inšpekcija ter ugotovili nepravilnosti in kršitve zakona. »V gozdu se je pasel konj z imenom Megi, v lasti Furlan Jožefa stoji v opisu prekrška. »S tem dejanjem, ko je lastnik konja Megi dopustil pašo, ki z gozdnogojitvenim načrtom ni predvidena, je kršil določbo 1. odstavka 32. člena in storil prekršek po 22. točki 1. odstavka 79. člena Zakona o gozdovih.« Za kršitev, torej pašo konja v gozdu, mu je inšpektorica Mirica Križaj naložila denarno kazen v višini 400 evrov.

Druga plat zgodbe

Vse skupaj pa zdaleč ni tako preprosto, kot se sliši na prvo žogo. Na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pojasnjujejo, da je gozdarska inšpektorica ukrepala skladno z Zakonom o gozdovih, in podajajo opis okoliščin dogodka. »Na lokaciji se je dolgotrajno in nenadzorovano paslo sedem konjev različnih lastnikov, nobeden od njih ni lastnik gozda.« Na naše vprašanje, ali so bili plačilni nalogi izdani tudi ostalim lastnikom konj, do zaključka redakcije nismo dobili odgovora. Kot je potrdilo ministrstvo, je Jožef Furlan globo poravnal takoj, v polovičnem znesku. 

Je bila kazen prenizka?

So bili inšpektorji res preveč dosledni ali pa so tudi sami delovali v nasprotju z zakonom? 79. člen Zakona o gozdovih namreč določa precej višjo kazen. »Z globo od 1200 do 42.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ali samostojni podjetnik posameznik, ki pase v gozdu, kadar to ni dovoljeno z gozdnogojitvenim načrtom (32. člen zakona)." Predpisana globa je bila tako trikrat manjša od minimalne.

Dežela divjih konj

Mediji so v preteklosti že poročali, da imajo prav na Komenskem težave s konji, ki se prosto gibljejo. Že večkrat naj bi se zgodilo, da so ljudje v njih trčili z avtomobili. »Konji so dejansko brez nadzora, zunaj ograjenega prostora in zelo pogosto na cesti. Prava loterija, da jih ni še nihče povozil,« je povedala krajanka. O teh težavah je pred leti govoril tudi oglobljeni kmet. Kot smo izvedeli, je šlo predvsem za več kot petdesetglavo čredo konj znanega slovenskega alpinista Janeza Saboleka - Sabla, ki je zaradi težav z gozdarji, policijo, lovci in inšpekcijo eno od kobil prepisal na Furlana. Ali gre za Megi, nam ni uspelo izvedeti.