Osmega maja lani je kmet odšel na sečnjo v gozd, s seboj pa je imel tudi konja. Medtem ko je podiral drevesa, je svojega konja spustil, da se je ta prosto pasel. Na kraj na videz običajnega dogajanja sta prikorakali gozdarska in veterinarska inšpekcija ter ugotovili nepravilnosti in kršitve zakona. »V gozdu se je pasel konj z imenom Megi, v lasti Furlan Jožefa,« stoji v opisu prekrška. »S tem dejanjem, ko je lastnik konja Megi dopustil pašo, ki z gozdnogojitvenim načrtom ni predvidena, je kršil določbo 1. odstavka 32. člena in storil prekršek po 22. točki 1. odstavka 79. člena Zakona o gozdovih.« Za kršitev, torej pašo konja v gozdu, mu je inšpektorica Mirica Križaj naložila denarno kazen v višini 400 evrov. 

Preberite več že danes na Trafiki ali pa v jutrišnji izdaji časopisa Novice Svet24.