Ti zadevajo predvsem zdravstveni vidik. Novi lastnik opekarniških prostorov ruši objekt, ker bo tam zgradil skladišče. K temu spada tudi rušenje strehe, ta pa predstavlja azbestno kritino. 

»Opazoval sem rušitev in ta je potekala strojno, ne ročno, kar je sicer bolj priporočljivo, pri čemer se je v zrak dvigovalo ogromno strupenega prahu. To je prvi problem. Drugi pa je ta, da kritine, ko so jo spravili na tla, niso zaščitili s folijo in jo primerno označili, kar, kolikor vem, narekujejo pravila. Ne bom poudarjal, kako zdravju škodljiv je azbest, to ve že vsak, zato se upravičeno sprašujem, ali je vse potekalo po regulacijah,« pojasnjuje naš vir, prebivalec Ljubečne.

azbest na paleti
Facebook
Najbolj sporno se domačinom zdi, da kritine niso zavili v folijo kot bi jo sicer po pravilih morali.

Kaj povzroča

Zdravstvena stroka pravi, da je za vse vrste azbestnih vlaken znano, da povzročajo resne nevarnosti za zdravje ljudi. »Azbest povzroča številne bolezni, kot so azbestoza, plevralni plaki, plevralni izliv, mezoteliom in pljučni rak. Do prepovedi leta 2003 je bil azbest eden najbolj zaželenih materialov, ki se je zaradi svojih izjemnih kemičnih in fizikalnih lastnosti pogosto uporabljal tako v industriji kot tudi širše,« je zapisano na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

V Sloveniji predstavlja največji problem izpostavljenost temu materialu v tovarni v Anhovem, ki je izdelovala izdelke iz azbest-cementa, predvsem strešno kritino in cevi za najširšo uporabo. Ker je azbest tehnično izjemen mineral, so ga komercialno uporabljali pri proizvodnji salonitnih plošč, cement-azbestnih cevi, kombi S-plošč, tesnil, azbestne tkanine, brizganega azbesta ... 

Večina teh izdelkov ima življenjsko dobo od 35 do 45 let, kar pomeni, da že potrebujejo ustrezno zamenjavo oziroma jo bodo potrebovali v kratkem. Še posebej problematične so preperele azbest-cementne kritine, saj je še vedno slaba tretjina vseh stavb v Sloveniji kritih z njo, tudi veliko šol in vrtcev, zaradi katerih se azbest sprošča v naše delovno in bivalno ozračje.

azbest delavci
facebook
Na gradbišču so bili delavci, ki so rokovali s sporno kritino, primerno zaščiteni.

Pravila odstranjevanja

Pri vseh tovrstnih objektih bo potrebno ustrezno odstranjevanje, v skladu s predpisi, ki obravnavajo ravnanje in varno odlaganje odpadkov. »Pri sanaciji starih in preperelih azbest-cementnih kritin, pri čemer bodo nastali azbestnimi odpadki, se mora vsak investitor zavedati ključnih potencialnih nevarnosti, kot so okoljevarstveni problemi z vidika emisij azbestnih vlaken v zrak in vodo ter delovno-varstveni problemi z vidika učinkovite zaščite delavcev pri odstranjevanju azbestnih odpadkov,« je na mednarodnem posvetu o azbestu pred časom povedal doc. dr. Marko Vudrag z NIJZ, predstojnik območne enote Nova Gorice.

Ljubečani so rušitev kritine, ki se jim zdi sporna, prijavili okoljskemu inšpektoratu. Ta je za naš časnik povedal, da je bil 21. decembra lani opravljen inšpekcijski pregled na lokaciji odstranitve objektov nekdanje opekarne Ljubečna. »Ugotovljeno je bilo, da so začetek del prijavili na IRSOP – gradbeni inšpekciji. Dela izvaja Etim, d. o. o., iz Pragerskega, ki ima okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov. Imajo Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki. Azbest odstranjuje podizvajalec Klem-commerce, d. o. o., iz MB, ki ima okoljevarstveno dovoljenje za odstranjevanje azbesta iz objektov. V času pregleda se je z azbestno kritino ravnalo v skladu s predpisi. Tudi delavci so imeli potrebno zaščitno opremo. V tem tednu bo izveden kontrolni pregled,« so zapisali.

Težava že prej

A domačini imajo kljub njihovim zagotovilom pomisleke. »Na lastne oči sem videl, da je kritina na tleh stala nezaščitena, morala pa bi biti ovita v folijo. To je kršitev,« pravi naš vir. Pri okoljskem inšpektoratu smo še enkrat preverili (predočili smo jim tudi fotografijo, na kateri je vidna nezaščitena kritina), vendar se do zaključka naše redakcije niso uspeli odzvati na očitke.

»Sicer pa je tako, da se zavedamo, da je konkretno ta azbestna streha v naši okolici prisotna že dolgo časa. Načel jo je tudi zob časa; postala je preperela, in ker razpada že dolgo, gredo seveda azbestna vlakna v zrak tako ali drugače in smo v resnici strup vdihovali že veliko prej,« pravi naš vir iz Ljubečne, ki doda, da se odločajo, da bi naročili analize tal in zraka, ki bi pokazale, kako onesnaženo je okoli njih.