Že kmalu po ustanovni seji je novi občinski svet v Juršincih zasedal na drugi redni seji. Svetniki so brez zapletov imenovali stalna in občasna delovna telesa ter se seznanili s sklepom o začasnem financiranju Občine Juršinci od januarja do marca. Kot je povedal župan Alojz Kaučič, jim zaradi lokalnih volitev proračuna še ni uspelo sprejeti. Po predvidevanjih bodo osnutek proračuna za leto 2019 obravnavali januarja, takoj po javni obravnavi pa bo sledilo še drugo branje.

Horvat bi v čast Dejana Zavca raje poimenoval kak športni objekt

Dolga debata pa se je razvila pri zadnji točki, vprašanje in pobude. Svetnik Donald Rus je podal številne pobude, med drugim tudi uvedbo participativnega proračuna, nagrajevanje diplomskih in podiplomskih nalog ter pripravo seznama investicij, ki jih bodo izvedli v tem mandatnem obdobju … Najburnejšo debato pa je izzvalo njegovo vprašanje o načrtovani ureditvi sredine krožišča v Gabrniku. »Zanima me, kdo in kdaj je odločil o ureditvi krožišča? Odkrito bom povedal, da se ne strinjam s tem, da je v njem skulptura boksarja. To so vhodna vrata v občino. Občina Juršinci je vinogradniška občina. Naš simbol grba je sestavljen iz vinske trte. V prvem zlatem polju deljenega ščita je trta z močnimi koreninami, steblom in rdečim grozdjem. Zgornji del simbolizira vinorodno pokrajino in Juršince kot zibelko slovenskega trsničarstva … To so naši simboli. Moram se strinjati s svetnikom Robijem: boksar – v kakršnikoli izvedbi že bo – bo simboliziral Dejana Zavca. Mi nismo boksarska občina, niti nimamo razvitega tega športa. Izredno spoštujem Dejana Zavca, človek na mestu, odličen športnik. Njemu smo kot občina na neki način čast že izkazali. Ne nazadnje je naš častni občan,« je svoje mnenje utemeljil Rus.

Donal Rus
Arhiv Štajerskega tednika
Svetnik Donald Rus

S tem se je strinjal tudi svetnik Robert Horvat: »To krožišče bo z naše strani vstop v naše Slovenske gorice. Na območju Pesniške doline se ravno v Gabrniku začnejo griči razprostirati na obe strani. Slovenske gorice že v imenu nosijo svojo stvar. Kot je dejal Donald, imamo že v grbu trto in grozd … Mislim, da bi morali razmišljati v to smer. Bog ne daj, nič nimam proti. Lahko v čast Dejanu Zavcu poimenujemo kakšen športni center ali park, ki se bolj povezuje z njim kot športnikom …«

Svetovnega prvaka ima redkokatera občina

Župan je naprej dejal, da v zvezi z ureditvijo otoka še ni nič zaključenega, a da so se pred petimi leti občinski svetniki v takratni sestavi strinjali, da bodo v krožišču skulptura boksarja in tri žabice. Svetnica Dragica Toš Majcen je pritrdila, da so o tem govorili, vendar je dejala, je na to temo pričakovala širšo razpravo. Dodala je še, da ji predlog ureditve krožišča, ki ga je na mizo na tokratni seji dal Kaučič, ni všeč, zato je svetnike in občinsko upravo pozvala, naj pridobijo dodatne predloge in ideje ter skupaj odločijo, kako bodo uredili sredinski otok. Svetnik Ivan Toplak pa je menil, da se po nepotrebnem prepirajo. Poudaril je, da ima svetovnega prvaka le malokatera občina: »Če ste se o tem že takrat pogovarjali, bi bilo prav, da se tako naredi … Vsak, ki se pelje skozi občino, sprašuje, kje je Dejan Zavec doma.«