V začetku decembra smo razkrili katastrofalne razmere, v katerih je živelo osem goved na posestvu 40-letnega kmeta P. G. iz širše okolice Ihana. Živali so bile dve leti privezane ob razpadajočem gospodarskem poslopju, kjer niso imele napajalnikov za svežo vodo. Vsako govedo sicer na dan popije od pet do deset litrov vode. Blato, pomešano z iztrebki, je kravam segalo skoraj do hrbta, prostora so imele izjemno malo. Tam so bile ne glede na vremenske razmere, pozimi in poleti.

Dolgotrajen postopek

Čeprav je prva prijava na inšpekcijo uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin romala že februarja lani, so bila goveda tam še decembra, torej dobrih devet mesecev kasneje. Še pred nekaj meseci so imela goveda nad glavami le naluknjano streho iz polivinila, tako da je v dežju voda tekla po nemočnih živalih, zdaj imajo »pravo« streho iz polivinila, brez lukenj.

V enem izmed inšpekcijskih pregledov je inšpektorica po naših podatkih kmetu določila 15-dnevni rok za primerno ureditev prostora, a se ni nič spremenilo, vse do medijskega razkritja.

Pred decembrskim razkritjem smo za komentar poklicali tudi kmeta, ki je zatrdil, da živali niso zunaj, temveč pod streho. Ko smo ga povprašali, ali so torej živali notri, je bil odgovor pozitiven, nato pa zadeve ni bil več pripravljen komentirati. Manj kot dva tedna po objavi članka je goveda umaknil. Kje so živali zdaj, ni znano.

Ker je moški v zadnjih dveh letih iz dveh evropskih kmetijskih skladov prejel zajetne subvencije, nas je zanimalo, ali mu je inšpekcija zapovedala ureditev razmer ali celo odredila odvzem živali. V slednjem primeru bi prav gotovo sledile tudi kazni, zato smo se obrnili na upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

goveda
K.K.
Goveda niso imela niti napajalnikov za svežo vodo.

Je inšpekcija opravila svoje delo?

Ko smo v začetku decembra pripravljali članek, so nam sporočili, da je območni urad prejel prijavo zoper zavezanca 19. februarja lani. Prvi inšpekcijski nadzor na podlagi te prijave so po njihovih besedah opravili že naslednji dan, nato je sledilo več nadzorov, saj so ugotovili, da higiensko stanje v hlevu ni bilo zadovoljivo. »Zadnji pregled je bil opravljen 12. novembra, z ugotovitvijo, da je hlev počiščen in nastlan. Inšpekcijski postopek še ni zaključen,« so sporočili iz inšpekcije.

Glede na dejstvo, da je kmet za goveda, ki so bila zunaj privezana dve leti, poskrbel šele po objavi članka in da je inšpekcija prvo prijavo prejela že februarja lani, se postavlja vprašanje, ali je inšpekcija sploh opravila svoje delo.

Dvom je še toliko večji, ker so se zdaj skrili za varovanjem osebnih podatkov, medtem ko jih to pred mesecem dni ni motilo. »Zaradi varstva osebnih podatkov in informacij, ki se nanašajo na konkretno fizično osebo, ne bomo podali odgovora, kot to omogoča 5. odstavek 45. člena zakona o medijih,« so nam namreč zdaj sporočili iz inšpekcije. Informacija o tem, kako rejci goveda, ki so prejemniki evropskih subvencij, ravnajo in zagotavljajo primerne razmere za živali, prav gotovo predstavlja javni interes. Identitete kmeta pa prav zaradi varstva osebnih podatkov ne razkrivamo.

Morda je razlog za skrivalnice v dejstvu, da je kmet za živali poskrbel šele po objavi članka. Lahko bi sklepali, da je to posledica novega obiska inšpektorice, ki se je očitno zganila šele po medijski objavi. Če pač ne bi bilo nič narobe s stanjem na kmetiji, bi verjetno živali še danes zmrzovale zunaj.