Tako moški kot ženske se bodo lahko upokojili tudi s 65 leti starosti in z najmanj 15 leti zavarovalne dobe, ženske pa tudi s starostjo 64 let in šest mesecev ter z najmanj 20 leti pokojninske dobe.

Za izračun pokojninske osnove se bodo tako kot že lani upoštevale osnove iz katerih koli najugodnejših zaporednih 24 let zavarovanja od leta 1970.

Pravico do starostne pokojnine je v določenih primerih mogoče pridobiti tudi pri nižji starosti, denimo če je zavarovanec skrbel za otroka, služil obvezni vojaški rok oziroma vstopil v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred 18. letom starosti. 

Predčasna upokojitev

Predčasno pa se bodo lahko tako moški kot ženske upokojili s starostjo 60 let in 40 leti pokojninske dobe. Za razliko od pogoja za starostno upokojitev, kjer je zahtevanih 40 let pokojninske dobe brez dokupa, gre v primeru predčasne pokojnine za 40 let pokojninske dobe, ki denimo lahko zajema tudi leta, ki so jih zavarovanci dokupili.

Predčasna pokojnina se odmeri glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske osnove tako kot starostna pokojnina, tako odmerjen znesek pa se nato za vsak mesec manjkajoče starosti zmanjša za 0,3 odstotka do dopolnitve starosti 64 let in šest mesecev pri ženskah oziroma do dopolnitve starosti 65 let pri moških.