O tem, ali ta rešuje stavkovne zahteve policistov in zaposlenih na ministrstvu ter ali bodo prekinili več mesecev trajajočo stavko, bodo organi policijskih sindikati odločali v četrtek.

"Govoriti o absolutnem uspehu je v tem trenutku še prezgodaj, vsekakor pa je ta sporazum prava pot za ureditev plačnih razmerij," je po parafi sporazuma dejal predsednik Policijskega sindikata Slovenije Radivoj Uroševič. Predsednik Sindikata policistov Slovenije Kristjan Mlekuš pa je dogovorjeni sporazum ocenil za "maksimum, ki smo ga uspeli iztržiti".

Policisti bodo z novim letom pridobili en plačni razred ter višje dodatke za nočno, nedeljsko in praznično delo. "Policisti, ki bodo v okviru projekta sodelovali pri varovanju schengenske meje in obvladovanju migrantskega toka, pa bodo deležni posebnih sredstev za povečan obseg dela, v znesku 15 milijonov evrov," je pojasnil vodja vladne pogajalske skupine Peter Pogačar in dodal, da se na podlagi zahtev se po njegovih besedah bistveno izboljšujejo tudi pogoji dela policistov glede sistemizacije delovnih mest, premakljivega delovnega časa in kariernega sistema.

Prav tako so se sindikati in vladna stran dogovorili, da nemudoma naročijo analizo zunanje neodvisne institucije, ki bo po dogovorjenih kriterijih ocenila zahtevnost in primerljivost poklica policista ter se zavezali, da bodo rezultate analize spoštovali pri dvigu plač.

Policisti so med drugim namreč zahtevali vzpostavitev razmerij med plačami, kot so bila dogovorjena s stavkovnim sporazumom sredi leta 2016. Takrat sta namreč policijska sindikata z vlado dosegla sporazum, ki je policistom prinesel višje plače. A so bila nato lani v okviru odprave plačnih anomalij določena boljša vrednotenja delovnih mest tudi pri ostalih pooblaščenih uradnih osebah.

Hkrati so zahtevali tudi posebno nagrado za vsako leto opravljenega dela, nadomestilo za dolžnost ukrepanja ob vsakem času, ovrednotenje prepovedi članstva v političnih strankah in odpravo anomalij pri poklicnem in starostnem upokojevanju.

Policisti so stavko, ki so jo začeli 12. februarja, nato pa sredi marca zamrznili, nadaljevali oktobra.