Izredna izplačila so dvignila oktobrske plače. Povprečna bruto plača za oktober je bila tako s 1676 evri nominalno za 2,7 odstotka, realno pa za 2,4 odstotka višja kot septembra. Povprečna neto plača je medtem dosegla skoraj 1087 evrov in bila glede na septembrsko nominalno višja za 2,3 odstotka, realno pa za dva odstotka. 

Zvišanje povprečne plače za oktober je bilo po navedbah statističnega urada med drugim tudi posledica s plačo za ta mesec izplačanih izrednih izplačil, ki so bila višja kot septembra. Delodajalci namreč, ko se približuje konec leta, začenjajo izplačevati nagrade za poslovno uspešnost in druga tovrstna izplačila. 

Povprečna oktobrska plača je bila višja tudi od povprečne plače za lanski oktober. V bruto znesku je bila nominalno višja za 3,4 odstotka, realno pa za 1,2 odstotka, v neto znesku pa nominalno za 2,9 odstotka, realno pa za 0,7 odstotka. 

Povprečna neto plača za oktober je bila glede na septembrsko plačo višja tako v zasebnem sektorju (nominalno za tri odstotke) kot v javnem sektorju (za 1,2 odstotka). V ožjem institucionalnem sektorju država je bila medtem za 0,5 odstotka nižja. V bruto znesku je bila oktobrska plača v zasebnem sektorju višja za 3,5 odstotka, v javnem pa za 1,4 odstotka. 

Medletno je bila povprečna bruto plača oktobra v zasebnem sektorju višja za 4,7 odstotka, v javnem pa za 1,9 odstotka. V neto znesku je bila medletna rast v zasebnem sektorju štiriodstotna, v javnem pa za 1,6 odstotka. Minimalna je bila medtem rast v ožjem institucionalnem sektorju država. 

Povprečna plača za oktober se je v primerjavi s plačo za september in tudi glede na lanski oktober zvišala v večini dejavnosti, najbolj pa v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro. V tej dejavnosti so imeli zaposleni v povprečju tudi najvišjo plačo, dosegla je skoraj 2500 evrov bruto in nekaj manj kot 1570 evrov neto. 

Glede na plačo za september se je povprečna plača za oktober rahlo znižala le v dejavnostih javne uprave, obrambe in obvezne socialne varnosti ter v dejavnosti izobraževanje. Medletno pa je bila povprečna plača nižja le v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva.