Njena domneva, da je prišlo do sprememb na tem področju, drži. Z novembrom so namreč začele veljati nekatere novosti glede prevozov z reševalnim vozilom in priznavanja potnih stroškov za obisk zdravstvene ustanove. Pomembna novost je, da imajo zavarovane osebe v prihodnje pravico do reševalnega prevoza in povračila potnih stroškov le do najbližjega izvajalca storitev glede na svoj kraj bivanja.

Kaj krijemo sami

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) namreč ne bo več v celoti povrnil potnih stroškov ali plačal prevoza z reševalnim vozilom denimo za pot v ortopedsko bolnišnico Valdoltra v Ankaranu nekemu pacientu, ki bi denimo iz Prekmurja odšel na Obalo, ker je enake zdravstvene storitve mogoče dobiti v bližnjih zdravstvenih zavodih.

Če ste iz nekega bolj oddaljenega kraja od prestolnice in bi si tja želeli na rehabilitacijo, na zdravljenje nekaterih vrst raka ali v psihiatrično bolnišnico, boste morali stroške prevoza kriti sami. Zavarovanec bo dobil povrnjene potne stroške samo v višini priznanih stroškov poti do najbližjega izvajalca enakih zdravstvenih storitev, ostalo bo kril sam.

Pomembno je ob tem poudariti, da to ne velja za tiste bolnike, ki so v Ortopedski  bolnišnici Valdoltra, na Onkološkem inštitutu Ljubljana, na URI Soča in v vseh psihiatričnih bolnišnicah začeli zdravljenje ali imeli poseg pred l. novembrom 2018 in morajo še vedno hoditi tja na kontrolne preglede.

Ni ji dal naloga

Spoznajmo, kako se novosti kažejo na primeru bralke. Z našim uredništvom se je povezala gospa iz Prekmurja, ki se je do zdaj na Onkološki inštitut v Ljubljani vozila s sanitetnim prevozom, ki ga je krilo zdravstveno zavarovanje. Pravi, da ji je po nedavni spremembi zdravstvenih predpisov zdravnik pojasnil, da po novem ni več upravičena do prevoza s sanitetnim vozilom, tako da ji ni izdal naloga za prevoz s sanitetnim vozilom iz Prekmurja v Ljubljano. Gospa bi rada vedela, posledica česa je ta sprememba.

kolonoskopija
dreamstime
Možakar iz Prekmurja bo zaradi čakalne dobe moral na pregled v nek bolj oddaljen kraj in to na svoje stroške.

»Nenujni reševalni prevozi, kamor spadajo tudi sanitetni prevozi, so pravica, če gre za nepokretno osebo, prevoz na dializo in z dialize ali če bi bil prevoz z javnim prevoznim sredstvom ali osebnim avtom lahko škodljiv – ko zavarovana oseba zaradi svojega zdravstvenega stanja ne more sedeti poleg svojca v osebnem avtomobilu,« so pojasnili na murskosoboški območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS).

Presoja zdravnik 

»Če je gospa sposobna za pot z osebnim avtomobilom do Ljubljane (kot sopotnica, če na daljše razdalje ne vozi sama), ji zdravnik ne more izdati naloga za sanitetni prevoz – torej če ne more ustrezno strokovno utemeljiti zdravstvenega razloga za prevoz, če ne more izkazati škodljivosti prevoza z javnim prevoznim sredstvom ali osebnim avtomobilom,« so dejali. 

Bo pa sicer potne strošek za odhod na kontrolni pregled v Ljubljani lahko uveljavljala, če je začela zdravljenje pred 1. novembrom. Če bi ga po tem datumu, pa bi bilo treba presoditi, ali je mogoče enako zdravljenje izvesti v njeni regiji, kar v njenem primeru predstavlja onkološki oddelek na UKC Maribor. Gospa bi sicer lahko šla kamorkoli, saj ima prosto izbiro zdravstvenega izvajalca in zdravnika, vendar je upravičena do povračila stroškov le do najbližje zdravstvene ustanove.

Dolga čakalna doba

Gospa je omenila še svojega znanca, ki bo imel v kratkem kolonoskopijo. Čakalna doba za ta pregled v najbližjem zdravstvenem zavodu je zelo dolga, zato bi pregled rad opravil pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti v oddaljenejšem kraju. Gospa navaja, da mu je bilo pri zdravniku pojasnjeno, da v tem primeru ni upravičen do povračila potnih stroškov. Naša bralka iz Prekmurja bi rada vedela, ali to drži in ali je gospod v primeru, da se bo odločil za pregled v oddaljenejšem kraju, upravičen do povračila stroškov.

»V primeru kolonoskopije pri bolj oddaljenem zdravniku oziroma pogodbenem izvajalcu žal gospod nima pravice do potnih stroškov. Do potnih stroškov je v skladu z veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi določbami upravičen le do najbližjega izvajalca, ki opravlja kolonoskopije (glede na njegovo prebivališče). Te določbe veljajo tudi v primeru, ko so pri najbližjem izvajalcu bistveno daljše čakalne dobe kot drugje,« so povedali na območni enoti ZZZS.

Dodali so, da če bi gospod potoval k bolj oddaljenemu izvajalcu, bi bil sicer upravičen do potnih stroškov (kilometrine) do najbližjega izvajalca, ki je v njegovem primeru regionalna bolnišnica. Vendar je pri tem treba vedeti, da vsak zavarovanec v vsakem mesecu nosi potne stroške za preglede pri zdravniki sam, in sicer v višini treh odstotkov od minimalne plače. Šele stroški, ki presegajo znesek, ki predstavlja ta odstotek (okrog 20 evrov), so povrnjeni.