Kandidata v drugem krogu sta po neuradnih rezultatih zbrala enako število glasov. Oba, tako aktualna županja Bernardka Krnc kot kandidat SDS Marjan Hribar, sta sprožila ugovorena rezultat (Krnčeva dva, Hribar štiri).

Komija je po poročanju spletnega portala 24ur.com ugovora aktualne županje zavrnila kot presplošna, Hribarjeva tabor pa je nato umaknil dva ugovora.

Komisija naj bi priznala glas volivke, ki se je le podpisala pod Hribarjevim imenom, ni pa obkrožila številke, zato so najprej to glasovnico šteli kot neveljevno. 

Drugi Hribarjev ugovor se je nanašal na domnevne nepravilnosti na volišču v Beli Cerkvi, kjer se je volilna komisija zdaj odločila za ponovitev volitev. Predvidoma bodo ponovljene volitve 16. decembra.

Kot je Hribar povedal v ponedeljek po vložitvi svojih ugovorov, naj bi volivka v Beli Cerkvi že označila svojo izbiro, nato pa naj bi nekdo drug njeno odločitev prečrtal in obkrožil drugo možnost. Omenjeno glasovnico naj bi celo zmečkal. Volilni odbor je potem to glasovnico označil za neveljavno, komisija pa se je odločila drugače in jo, ne "da bi poznala ozadje", štela za veljavno ter s tem, kot meni Hribar, spremenila volilni izid.