»Ministrstvo se iz najetih prostorov seli zaradi priporočila pooblaščene izvajalke medicine dela, podanega na podlagi opravljenih meritev škodljivih kemijskih snovi v zraku. Meritve smo opravili v skladu z odločbo Inšpektorata RS za delo,« so zapisali na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Za izbiro prostorov in pogajanja je zaslužno ministrstvo za javno upravo – najeli so dva stolpca in dva mezanina v objektu Dunajski kristali.

V prvem tednu decembra

V novem objektu bodo prostorsko povezani z Inšpektoratom RS za delo, ki se seli v eno od nadstropij omenjenega objekta. Selitev bo zaključena v prvem tednu decembra, so napovedali in se že vnaprej opravičili, če bi zaradi nje prišlo do motenj pri komunikaciji in odzivnosti.

Skupna mesečna najemnina po novi pogodbi je 81.923,60 evra brez DDV, v njo pa so zajeti tudi prostori omenjenega inšpektorata, parkirna mesta in arhivski prostori.