V Sloveniji je bilo konec lanskega leta po podatkih notranjega ministrstva uradno prijavljenih 139.700 kosov orožja. Več kot polovica tega je v rokah zelene bratovščine, saj ga imajo lovci v svojih omarah kar 72.604 kose. V povprečju ima vsak lovec tam več kot tri kose orožja.

Zapleten postopek pridobitve

Nabava strelnega orožja v Sloveniji je zapleten postopek. Najprej je treba upravno enoto zaprositi za izdajo dovoljenja za nabavo orožja. To prosilec dobi le, če izpolnjuje številne pogoje za pridobitev. Med osnovne pogoje spadajo polnoletnost, zanesljivost, opravljen zdravniški pregled in preizkus znanja o ravnanju z orožjem.

Če je bil prosilec v preteklosti pravnomočno obsojen za naklepno nasilno kaznivo dejanje ali prekršek zoper javni red in mir z elementi nasilja, z nabavo orožja prav tako ne bo nič. Država dovoljenja za nabavo tudi ne izdaja zasvojenim z alkoholom ali mamili. Če ste se v mladosti izognili služenju vojaškega roka, ob tem pa kot argument navedli ugovor vesti, je ves trud zaman – upravna enota tudi v tem primeru ne bo izdala dovoljenja.

Prosilec mora imeti sicer za nakup tudi upravičen razlog. »Posameznik ima upravičen razlog za izdajo orožne listine, če dokaže, da je njegova osebna varnost ogrožena v tolikšni meri, da bi za zagotovitev le-te potreboval varnostno orožje, predloži dokazilo, da je upravičen do lovskega orožja po predpisih o lovstvu, dokazilo o članstvu v strelski športni organizaciji ali dokaze o podaritvi ali dedovanju orožja,« pravi zakon o orožju. Dovoljenje za nabavo ima sicer veljavnost šest mesecev, in če prosilec medtem ne kupi orožja, mora dovoljenje vrniti.

Z nakupom pa birokracije še ni konec. »Narava orožja je takšna, da mora država nadzirati nabavo in posest. Zato mora oseba, ki je dobila nabavno dovoljenje, pri upravnem organu prijaviti nabavo orožja, ga registrirati in zaprositi za izdajo orožne listine,« je zapisano na spletni strani ministrstva za notranje zadeve.

Zbiratelji morajo izpolnjevati iste pogoje, vendar z orožno listino dobijo le dovoljenje za zbiranje, brez pravice nošenja. Orožje lahko tudi podedujete, ne morete pa podedovati pravice do posesti orožja, saj je to osebna pravica, ki ni prenosljiva, opozarjajo na ministrstvu. Dedič ali oseba, s katero je lastnik živel, oziroma tisti, pri katerem se nahaja orožje pokojnega, mora orožje in orožne listine v treh mesecih izročiti upravni enoti.

Dedič lahko sicer v enem mesecu po pravnomočnosti sklepa o dedovanju na upravni enoti med drugim zaprosi za izdajo orožnega lista, dovoljenja za posest in dovoljenja za zbiranje orožja.

Več dovoljenj za športno streljanje

Iz podatkov, ki so nam jih posredovali z ministrstva za notranje zadeve, je razvidno, da zadnja leta narašča število izdanih dovoljenj za nakup orožja v športne namene. Če so upravne enote še leta 2013 izdale slabih 2200 dovoljenj, so jih leta 2016 izdale že dobrih 4000, lani pa slabih 3500. Prav tako se povečuje število tujcev, ki v Sloveniji kupijo orožje in ga nato prenesejo v svojo državo. Leta 2013 je bilo takšnih nakupov nekaj več kot sto, medtem ko se ta številka v zadnjih dveh letih giblje okoli 300. Seveda brez ustreznih listin takšen nakup ni mogoč.