Računsko sodišče je Občini Solčava negativno mnenje izreklo za poslovanje v letu 2015. Takrat je na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe komunalno takso za vstop in ogled krajinskega parka Logarska dolina pobirala družba Logarska dolina, ki pa ji je občina, ker ni izpolnjevala pogodbenih obveznosti iz koncesijske pogodbe, decembra 2015 odpovedala koncesijsko pogodbo.

Koncesijsko razmerje je prenehalo po poteku enoletnega odpovednega roka, tako da takso od leta 2017 pobira občinski režijski obrat, vendar pa pravne podlage za tovrstno pobiranje takse oz. vstopnine še vedno niso urejene.

Občina mora in si želi čim prej razmerja urediti z državo, saj je Logarska dolina opredeljena kot naravna vrednota državnega pomena. Občina je zato na ministrstvo za okolje in prostor skladno z zakonom o ohranjanju narave dala pobudo za sklenitev dogovora o varstvu naravnih vrednot državnega pomena.

"Po pregledu zadeve smo na ministrstvu za okolje in prostor presodili, da je treba zadevo urediti celovito, to je pripraviti nov ustrezen akt o zavarovanju ter na podlagi tega dogovoriti upravljanje," so pojasnili na ministrstvu. Zato so se z Zavodom RS za varstvo narave dogovorili, da izdelajo strokovne podlage za novelacijo akta o zavarovanju Logarske doline. Z novim aktom se bo tako na novo uredilo tudi upravljanje s krajinskim parkom.

Zavod za varstvo narave bo po pojasnilih ministrstva strokovne podlage predvidoma pripravil do spomladi prihodnjega leta. Potem bodo stekle aktivnosti za pripravo novega akta o zavarovanju Logarske doline, z vsemi postopki, kot jih predvideva zakon o ohranjanju narave, to je z javno obravnavo in medresorskim usklajevanjem.

Županja Solčave Katarina Prelesnik sicer upa, da bodo razmerja uredili čim prej, saj medtem občinski režijski obrat nadaljuje s pobiranjem vstopnine, ki jo, kot pravi županja, vračajo v Logarsko dolino. Kot je še poudarila, jim računsko sodišče ni prepovedalo pobiranja vstopnine, ne glede na vse pa si želi zadevo urediti čim prej.

Občinski režijski obrat vstopnino v krajinski park Logarska dolina pobira od 15. aprila do konca oktobra. Letos je prihodek od vstopnine znašal nekaj manj kot 153.000 evrov, kar je dobrih 3000 evrov več kot v letu 2017, je pojasnila Prelesnikova.

Obisk Logarske doline se povečuje, po ocenah občine dolino letno obišče okoli 100.000 ljudi. Na občini si sicer želijo še več obiskovalcev, ki bi za svoje prevozno sredstvo uporabili kolesa in električna vozila ali pa bi se v Logarsko dolino odpravili peš.

V zimskem času vstopnine ne pobirajo, čeprav tudi v tem času v dolini beležijo obiskovalce. Med drugim je v Logarski dolini urejena krožna proga za tek na smučeh, za katero pa so letos posodobili zasneževanje.

Če vreme dopušča, so lahko proge urejene tudi do dolžine 20 kilometrov, je pojasnila Prelesnikova in napovedala, da 6. januarja tam skupaj s Športnim društvom Solčava organizirajo tekmo za pokal Slovenski maraton. Upajo, da jim bo uspelo, saj imajo zaradi pogostih ujm v zadnjih letih stalne težave s podrtimi drevesi.