Leta so minila od časov, ko je položaj mestnega oziroma občinskega svetnika pomenil tudi zaposlitev in dobro plačo. Danes veljavni Zakon o lokalni samoupravi namreč določa, da svetniki za svoje delo prejmejo le sejnino, katere višina je vezana na plačo župana. Ta pa je vezana na velikost občine. Župani, ki svojo funkcijo opravljajo poklicno, so tako razporejeni od 59. plačnega razreda (občina nad 200.000 prebivalci) do 46. plačnega razreda oziroma 2600 evrov bruto za občine, ki imajo 2000 prebivalcev ali manj.

Ali se izplača biti občinski svetnik

Izhodišče za plače svetnikov v našem glavnem mestu je tako plača Zorana Jankovića, ki znaša 4283 evrov bruto oziroma 2800 evrov neto, brez dodatka za delovno dobo. Svetniki bi glede na Zujf lahko dobili največ 7,5 odstotka županove plače, kar v Ljubljani znaša 321 evrov. Toda v Ljubljani so v pravilnik o plačah in nagradah zapisali, da se svetnikom nameni zgolj 6,5 odstotka županove plače, kar pomeni, da lahko prejmejo največ 278 evrov mesečno. V letu 2017 so mestni svetniki zasedali 11-krat, kar pomeni, da je najbolje plačani svetnik v celotnem letu prejel 3062 evrov bruto.

ankaran
Arhiv Svet24
Mestni svet ankaran

Radi bi več, a ne gre

Nekatere občine so se odločile, da si svetniki zaslužijo več, in so v pravilnike o plačah napisale veliko večje odstotke, vendar jih je omejil zakon o uravnoteženju javnih financ. Tako denimo v Novi Gorici menijo, da si svetniki zaslužijo celo 12,5 odstotka županove plače, ki znaša 3867 bruto, kar bi pomenilo, da bi morali prejeti 458 evrov bruto. A zaradi Zujfa prejmejo le 390 evrov bruto, kar pa je še vedno več kot njihovi kolegi v Ljubljani. V Mariboru so imeli pred Zujfom določeno, da svetniki prejmejo 15 odstotkov županove plače, a so lani prejemali »le« 257 evrov bruto za udeležbo na sejah in 38 evrov bruto za udeležbo na seji delovnega telesa. V povprečju znašajo plače županov med 3000 in 3500 evri bruto, kar pomeni, da je povprečno plačilo za udeležbo na seji med 225 in 262,5 evra bruto. Najmanj naj bi po javno dostopnih podatkih za usmerjanje občinskih interesov prejemali svetniki v Ankaranu, kjer so se zadovoljili s simboličnim plačilom v znesku enega evra.

Stroga pravila

V nekaterih občinah so sprejeli tudi pravilo, ki določa, koliko sej se mora svetnik udeležiti, če želi prejeti sejnino. V nekaterih občinah morajo biti prisotni na vsaj polovici sej, v drugih vsaj na dveh tretjinah sej, v Ljubljani pa je izplačilo sejnine vezano na udeležbo pri glasovanju. Mestna svetnica oziroma svetnik mora glasovati vsaj o polovici zadev, drugače se lahko za denar obriše pod nosom. Morda bi morali kaj takega uvesti tudi v državnem hramu demokracije.