Navedbe iz anonimnega pisma smo želeli preveriti tudi pri Igorju Rakuši. Na naše klice se ni odzval, prav tako nam ni odgovoril na vprašanja, ki smo mu jih posredovali prek elektronske pošte.

V naše uredništvo smo prejeli anonimno pismo s skrb vzbujajočo vsebino. Glede na pisanje naj bi nekdaj uspešni podjetnik Igor Rakuša, nekoč vrhunski strelec v disciplini trap, imel psihične težave. Razlog za to naj bi bili številni sodni postopki, v katere se je zapletel zaradi posredovanja pri reševanju nekdanje papirnice Radeče, danes znane kot podjetje Radeče papir nova. Kot je znano, je Igor Rakuša v Slovenijo pripeljal investitorje z Bližnjega vzhoda, toda zatem ko se je z njimi poslovno razšel, se je spustil v tožarjenje po sodiščih. Od nekdanjih poslovnih partnerjev želi več milijonov evrov, ki so mu jih obljubili ob uspešni izvedbi nakupa podjetja, zdajšnji lastniki papirnice pa ga obtožujejo, da je podjetje izčrpaval in sklepal fiktivne posle z lastnimi podjetji. 

Potrdilo psihiatra

V spor se je vmešala tudi policija in poleg odškodninskih tožb je sledilo tudi več ovadb. Saga se že več let vleče po sodiščih, kot nam je uspelo izvedeti, pa se je Igor Rakuša večkrat izognil obravnavam tudi z uradnim zdravniškim potrdilom, da ima psihične težave, za katere je potrebna tudi psihiatrična obravnava. Glede na vse sodne in poslovne težave, v katerih se je znašel, kaj takega niti ne preseneča. A kot opozarja anonimno pismo, sta lahko zaradi psihičnih težav gospoda Rakuše ogrožena tudi javno zdravje in varnost.

radece-papir_bobo_21.12.13
Bobo
Rakuša je veljal za rešitelja papirništva v Radečah, zdaj ga novi lastniki obtožujejo izčrpavanja podjetja.

Orožje v posesti

Iz evidenc MNZ je namreč razvidno, da ima Igor Rakuša kot nekdanji strelec v posesti več kosov strelnega orožja, eno izmed njegovih podjetij Eurosport pa poseduje dovoljenje ministrstva za notranje zadeve za opravljanje dejavnosti prometa z orožjem (trgovine z orožjem in strelivom). Je tudi zastopnik podjetja Strelski center Gaj, ki poseduje dovoljenje ministrstva za notranje zadeve za opravljanje dejavnosti civilnega strelišča, v okviru katerega lahko opravlja dejavnost oskrbe z orožjem (prepustitev orožja v uporabo) in strelivom posameznikom, ki izvajajo streljanje na tem strelišču.

Zdravniško spričevalo

Na policiji smo povprašali, ali ima oseba z izkazanimi psihičnimi težavami lahko v posesti orožje, in dobili kratek odgovor: Ne. Ob tem so nam pojasnili še, da mora vsakdo, ki želi imeti dovoljenje za orožje, opraviti zdravniški pregled, katerega sestavni del je tudi ocena psihičnega stanja. Izdano zdravniško spričevalo velja eno leto. Kot so nam povedali na policiji, državni organ po tem, ko je dovoljenje že izdano, v vseh primerih ne preverja več psihičnega stanja posameznika, če pa obstaja resen indic, da je oseba zaradi zdravstvenih težav nezanesljiva, potem pa se takšno osebo pošlje na ponoven zdravniški pregled. Če se izkaže, da oseba pogojev za posest orožja ne izpolnjuje več, ji lahko dovoljenje tudi odvzamejo.