Tudi zasebniki

Detektivsko službo najemajo tudi posamezniki, predvsem zaradi družinskih in partnerskih zadev ali za zbiranje dokaznega gradiva za potrebe najrazličnejših postopkov.

»Za to potezo smo se odločili, ker je obstajal utemeljen sum, da eden od zaposlenih manipulira s programom za spremljanje delovnega časa. Zaposleni se je torej evidentiral, kot da je prisoten na delovnem mestu, v resnici pa ga tam ni bilo oziroma je prihajal v službo kasneje, kot je bilo to evidentirano. Enako je bilo z odhodi iz službe. Zaposleni je torej zapustil delovno mesto predčasno in se kasneje odjavil z neke druge lokacije,« je razložil Sok ter dodal, da zaposleni uporabljajo sistem za spremljanje delovnega časa. Detektiv je v omenjenem primeru potrdil zlorabe in uslužbenec je dobil izredno odpoved delovnega razmerja.

Kateri detektiv je bil na delu, župan ni razkril, je pa dejal, da so zanj plačali 916 evrov: »Zaposlenega je nadzirala ena od registriranih detektivskih služb, skladno z veljavno zakonodajo. Strošek nadzora je bil dosti nižji od zneska, ki smo ga zaposlenemu preplačali zaradi neopravljenih ur.« Sok je še povedal, da so detektivske storitve v tem primeru uporabili prvič, in zatrdil, da detektiv v tem trenutku ne nadzoruje nobenega izmed zaposlenih na občini.

Nadzor zaposlenih z detektivom v javnem sektorju (nerazumno) redek

Najemov detektivov za nadzor zaposlenih v javnem sektorju je sicer le za vzorec, opažajo v mariborski detektivski službi Detektiv Biro, povsem drugače pa je v zasebnem sektorju: »Najemi delodajalcev so v zadnjem času pogosti, najpogosteje za izvajanje nadzora bolniške odsotnosti in ugotavljanje prisotnosti alkohola na delovnem mestu ter preiskovanje notranjih tatvin, pa tudi spoštovanje konkurenčne prepovedi in ugotavljanje kršitev konkurenčne klavzule. Najpogostejši so najemi zasebnega sektorja, medtem ko je najemov javnega sektorja (nerazumljivo) zgolj za vzorec. Zavedamo se, da je veliko kršitev tudi v javnem sektorju, vendar se predstojniki iz neznanega razloga ne odločajo za najem tovrstnih storitev. Vsekakor javnemu sektorju s toleriranjem delavcem, ki kršijo disciplino, nastajajo stroški – proračunski stroški

Detektivska ura okoli 60 evrov

Razlogi: alkohol, bolniška, kraje

Delodajalci najpogosteje najamejo detektive za izvajanje nadzora bolniške odsotnosti in ugotavljanje prisotnosti alkohola na delovnem mestu, kraj …

Urna postavka detektivske zbornice je sicer 70 evrov. V praksi pa so cene nekoliko nižje, v povprečju okoli 60 evrov na uro, pravijo v službi Detektiv Biro. Kot dodajajo, je povpraševanje po detektivskih storitvah večje tudi zato, ker podjetja in fizične osebe pogosto več ne najemajo posameznikov, ki nimajo licence za opravljanje detektivske dejavnosti. »Najemniki naših storitev se vse bolj zavedajo, da ima informacija, ki jo pridobi licencirani detektiv, bistveno drugačno težo kot informacija, ki jo pridobi oseba, ki detektivsko dejavnost opravlja na črno. V zadnjem času se vse bolj izpostavljata spoštovanje človekovih pravic, predvsem pravice do zasebnosti, in tudi varstvo osebnih podatkov, in prav zaradi tega se vse več potencialnih naročnikov obrača na licencirane detektive in detektivske družbe. Edino detektivi namreč lahko na podlagi zakona legalno pridobivajo osebne podatke in druge informacije ter imajo za pridobivanje podatkov na razpolago tudi zakonsko določena upravičenja (fotografiranje, osebna zaznava, uradne evidence, zbiranje podatkov oseb).« Želijo pa si, da bi pristojne službe odigrale svojo vlogo in odkrile ter sankcionirale tiste, ki to dejavnost izvajajo nekvalificirano in brez upoštevanja zakonskih določil.

Župan občine Ormož Alojz Sok
STA
»… ko še ni bil moj zet in niti nisem vedel, da bo enkrat moj zet, menda res nekaj malega kot arhitekt sodeloval …« pravi Alojz Sok, nekdanji župan Ormoža

občina ormož
M.H.
Vodilni v javnem sektorju se iz neznanega razloga zelo redko odločajo za najem detektiva.