Predsednik vlade v skladu s poslovnikom DZ o odstopu ministra pisno obvesti predsednika državnega zbora najpozneje v sedmih dneh po prejemu pisne izjave ministra, da odstopa. Obvestilo o odstopu predsednika vlade ali ministra se uvrsti na dnevni red seje državnega zbora najkasneje v sedmih dneh po prejemu obvestila.

Šteje se, da je ministru prenehala funkcija, ko je bil državni zbor na seji obveščen o odstopu. Predsednik vlade mora v desetih dneh po prenehanju funkcije ministra predlagati novega ministra ali obvestiti državni zbor, da bo funkcijo tega ministra začasno opravljal sam ali jo poveril drugemu ministru.

Kohezijski minister Marko Bandelli bo odstopil s položaja, je na novinarski konferenci po seji izvršnega odbora SAB povedala predsednica stranke Alenka Bratušek. K odstopu ga je sicer pozval premier Marjan Šarec, ki bi v nasprotnem primeru državnemu zboru predlagal ministrovo razrešitev zaradi njegove komunikacije, ravnanj in dela.

Bratuškova je ob tem dejala, da je žalostna, da premier ne spoštuje protokola o sodelovanju koalicijskih strank. V njem je namreč zapisano, da v primeru, ko minister ne opravlja svoje funkcije v skladu s predpisi in etičnim kodeksom ali ne izvršuje vladnih sklepov in napake ponavlja, premier in predsednik stranke, iz kvote katere je minister, sporazumeta o tem, ali minister ostane ali se zagotovi izvolitev drugega.

Šarec je bil v današnjem zapisu na facebooku, v katerem je navedel razloge, zakaj meni, da mora minister oditi, kritičen do predvsem do njegovega načina komunikacije, njegovih ravnanj in dela.

Črpanje sredstev

Kot prvega od razlogov za to je Šarec zapisal, da je 5. novembra ministru Bandelliju naložil, da za 7. redno sejo vlade, ki je bila 8. novembra, v sodelovanju z ministrstvom za finance pripravi informacijo o črpanju EU sredstev, ki naj vsebuje pregled stanja in ukrepe za učinkovitejše črpanje EU sredstev. "Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) informacije ni predložila v vladno proceduro, minister Marko Bandelli pa me je o samovoljni odločitvi, da si podaljša rok za pripravo informacije, po elektronski pošti obvestil šele po izteku roka," je navedel.

"Glede na trenutno stanje in nespodbudne informacije je nesprejemljivo, da SVRK politiko dva meseca po nastopu mandata še ni izdelala celovitega pregleda stanja nad črpanjem EU sredstev in ustreznega akcijskega načrta. Prav tako je nesprejemljivo neupoštevanje navodil in predvidenih rokov za izvršitev določene naloge, kar je tudi eden od razlogov za predlagano razrešitev ministra," je dodal premier.

Ob tem je zatrdil še, da je pospešitev črpanja EU sredstev ena izmed prednostnih nalog vlade. Služba, ki jo vodi Bandelli, pa da je med ključnimi nalogami, ki jih je treba izvesti do konca letošnjega leta, med drugim predvidela izboljšano delovanje in povezovanje informacijskih sistemov, občutno zmanjšanje razkoraka med izplačili iz proračuna in povračili iz proračuna EU, doseganje pravila N+3 s predložitvijo zahtevkov za izplačilo Evropski Komisiji v višini okoli 200 milijonov evrov do konca leta, aktivno sodelovanje z ministrstvi, da bi pospešili izplačila za projekte, ki se že izvajajo, in spremembo operativnega programa za rast in delovna mesta EKP 2014-2020 zaradi doseganja okvirja uspešnosti.

Za to dejanje ni opravičila

Drugi sklop razlogov za Bandellijev odhod pa so ministrova ravnanja, navaja Šarec. "Njegovo zadnje, ko je v javno razkritem elektronskem pismu pridobitev javnih sredstev pogojeval z umikom županske kandidature, je nedopustno, najmanj moralno sporno in za ministra povsem neprimerno. Zanj ni opravičila," je poudaril.

Kot je pojasnil, je Bandelli "pozicijo moči, in to ne zgolj svoje, namreč uporabil v osebnem poznanstvu, s tem pa okrnil zaupanje tako v svojo integriteto kot tudi v poštenost in nepristranskost vseh svojih prihodnjih odločitev in ravnanj."

Prav tako Šarec navaja zapise medijev, da je minister Bandelli državljane, ki so ga prosili za pomoč pri ureditvi razmer na obremenjeni cestni povezavi, v zameno pozval k ustanoviti liste kandidatov za lokalne volitve, s katero bi podprli stranko, katere podpredsednik je. "Izraba politične avtoritete za dosego strogo parcialnih in strankarskih ciljev je nedopustno ravnanje, v nasprotju z etičnim kodeksom in integriteto, ki jo morajo zasledovati najvišji predstavniki vlade," je ponovil premier.

Komunikacija

Ministrov način komunikacije, njegove izjave v javnosti, predvsem pa njegova ravnanja torej po Šarčevih besedah predstavljajo odstopanje od standardov, norm in vrednot, ki so pričakovana na takšni funkciji. "Funkcionar mora svojo funkcijo opravljati odgovorno, nepristransko, v skladu s temeljnimi vrednotami spoštovanja človekovih pravic in dostojanstva, poštenja, pravičnosti, v skladu s pričakovano integriteto in državotvorno držo," je ob tem pojasnil.

Dodal je, da mora pri opravljanju funkcije in javnem nastopanju funkcionar ravnati družbeno odgovorno in tako, da krepi ugled države. "Predvsem pa mora pri opravljanju svojega dela paziti, da osebni ali zasebni interesi ne vplivajo na izpolnjevanje uradnih dolžnosti, in se izogibati okoliščinam, v katerih bi lahko zasebni interes kogarkoli postavil pred javnega," je dodal. Ministrovo ravnanje kljub opravičilu v ničemer ne prispeva k vzpostavitvi odnosa z državljani, ki temelji na spoštovanju in zaupanju, je sklenil Šarec.