Energijo bo kandidat za župana Mestne občine Kranj potreboval v volilni kampanji, zlasti če bo zmagal. Za Kranj ima ambiciozne načrte in v mestu vidi velik potencial, v katerega si želi prepričati tudi občane. V središče svojega programa postavlja ljudi, ki želijo živeti in delati v domačem kraju.

Pred nekaj meseci ste obljubili, da boste postali pravi Kranjčan in v mestu tudi živeli. Ste že doma v Kranju?
Sem Kranjčan. Rodil sem se v Kranju. Otroštvo in mladost sem preživel tukaj. Moji pravi prijatelji živijo v Kranju. Tudi v začetka moje poslovno poti smo živeli v Kranju, zaradi obveznosti pa smo se preselili v Ljubljano. Sedaj prebivam v domači hiši na Bobovku.

Poleti ste se odpravili na El Camino ali Jakobovo romarsko pot v Španijo. Na volitvah sta vas podprli stranki SD in Desus, ki nista ravno prva izbira slovenskih kristjanov. Kako gre to skupaj?
El Camino je neverjetna izkušnja. Končno sem si vzel čas samo zase. Več kot teden dni sem bil brez stikov z domačimi. Le z romarji, ki ti odprejo čisto drugačen svet. Kjer smo vsi enaki, drug drugemu zaupamo, brez problema lahko potarnaš o svojih problemih in si slišan. Ugotoviš, kako je svet lep. Napolniš si baterije. Tukaj si očistiš duha in ponovno pripraviš za realni svet. V strankah, ki ju omenjate, so prepoznali mojo željo, da v Kranju nekaj premaknemo, da uresničimo morda že pozabljene zamisli in projekte. Prepričan sem, da ne bosta edini politični stranki, ki bosta podprli mojo kandidaturo.

Upate še na podporo kake druge stranke, in kako pomembna je na lokalnih volitvah sploh podpora strank?
Pomembna je podpora vsakega posameznika, ki verjame, da si Kranj zasluži in zmore več. Menim pa, da je podpora strank pomembna tudi na lokalnih volitvah, vendar toliko kot na državnozborskih. Tukaj so v ospredju program, ideje in njihovo uresničevanje. Pomembni so ljudje. Ljudje, ki želijo živeti in delati v domačem kraju. Vsi potrebujemo okolje, ki nam bo dajalo priložnosti za osebni razvoj, našemu družinskemu življenju zadovoljstvo in čim več prostega časa. Seveda sem se dobil s predstavniki vseh strank in prepričan sem, da lahko skupaj veliko naredimo za svoj kraj.

Dejali ste, da nočete dajati nerealnih obljub, katere so torej realne, kaj v županskem mandatu lahko naredite?Ključna področja, ki se jim bom v županskem mandatu posvetil, so tri: gospodarstvo, šport in kultura. Da bomo lahko s projekti odgovorili na potrebe občank in občanov v javnem interesu, moramo v občini pridobiti nove vire financiranja. To pa pomeni nova delovna mesta, posledično več stanovanj ter najbolj pomembno: sposobnost pridobivanja evropskih sredstev.

Prvič, spremembe v gospodarstvu: Kranj je bil v preteklosti eno izmed najbolj razvitih mest v bivši državi. Še vedno močan pečat mestu daje elektrotehnika, področje, ki odpira delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, predstavlja številne inovacije in mladim omogoča neverjetne razsežnosti raziskovanja in ustvarjanja. Pri tem nas podpira tudi šolski sistem, saj mladim daje ustrezno izobrazbo. V svojem mandatu pa želim Kranj še bolj in predvsem poslovno razviti. Po vzoru dobrih praks v drugih občinah se bom potrudil v mesto pripeljati visokotehnološko proizvodnjo. Pogovori že potekajo, nekaj idej in zamisli bom z uglednimi slovenskimi gospodarstveniki predstavil na enem izmed dogodkov v času kampanje.

Problem vidim tudi v neučinkovitem upravljanju občinskega premoženja. Moj odgovor na to je ustanovitev stanovanjskega sklada, ki bo najemnikom omogočil odkup stanovanj, nato pa bodo lahko s sredstvi sklada začeli prenovo meščanskih stanovanj v starem mestnem jedru. K sodelovanju pri projektu neprofitnih stanovanj bomo pritegnili tudi podjetja, ki delujejo v občini. Kohezijska sredstva so velika razvojna možnost občine, treba pa je imeti dobre projekte, odločno ekipo in energijo za spremembe.

Drugič, razcvet kulture: velik zalet za razvoj kulture bi bila tudi uspešna kandidatura za Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Kandidaturo bomo vložili skupaj z gorenjskimi občinami. To je lahko zelo uspešen projekt tudi za regijo, da pokažemo pripravljenost sodelovanja med občinami za dobre projekte z visoko dodano vrednostjo. Vsekakor Kranj potrebuje koncertno dvorano, z uspešno kandidaturo jo bomo tudi imeli.

Tretjič, športni vrhunci: ne smemo pozabiti na potencial, ki ga ima Kranj na športnem področju. Kranj ima že sedaj infrastrukturo, ki jo nima nobeno mesto v Sloveniji – nacionalni nogometni center, skakalnico, olimpijski bazen, plezalno steno, atletski stadion, športno dvorano, hokejsko dvorano na »tri četrt«. S projektom Športno mesto pa bi to še obogatili z novo tribuno in z novo hokejsko, atletsko in večnamensko dvorano za mlade talente, ki se kalijo v Kranju. Še nečesa ne smemo pozabiti. Glede na anketo, ki sem jo naredil med občani mestne občine, sodelovalo je več kot 400 občankin občanov, je najbolj izražena potreba po dodatni rekreativno-športni infrastrukturi in programih.

Če povzamem. Program za Kranj smo z ekipo pripravili po številnih pogovorih z občani, interesnimi skupinami in političnimi partnerji. S širokim soglasjem lahko skupaj dosežemo zastavljene cilje. Na gospodarskem področju želimo Kranju s poslovnimi conami in ustvarjanjem novih delovnih mest vrniti sloves inovativnosti. Kranj mora postati središče gorenjske regije in nosilec kandidature za EPK 2025. 

matjaz rakovec preseren pl
Primož Lavre
Matjaž Rakovec: "Največji potencial vidim v ljudeh. Želim, da ponovno verjamejo, da lahko Kranj zmore več in se aktivno vključijo v rast in razvoj našega mesta."

Katera je najbolj nujna infrastrukturna investicija, ki jo potrebuje Kranj, in kje najti sredstva?
Za Kranjčane so v tem trenutku najbolj pomembne vpadnice v mesto. To pa ni v pristojnosti občine, temveč države. Zavedam se, da je uresničitev tega zelo odvisna od sposobnosti naslednjega župana Kranja, kako bo projekt predstavil v Ljubljani. Tudi s projektom »eKranj« se ne moremo pohvaliti. Kar precejšnje so želje tudi po urejenih cestah in pločnikih po krajevnih skupnostih. Krajevnim skupnostim je treba vrniti odvzeto soupravljanje, z njihovim sodelovanjem bi lahko rešili veliko teh problemov.

Je Kranj dovolj uspešen pri črpanju evropskih sredstev? 
Kranj zmore več. Z oblikovanjem partnerstev, sodelovanjem interesne in poslovne skupnosti ter strokovno pripravljenimi projekti lahko pridobimo bistveno več evropskih sredstev. Konkretni so načrti za prenovo starega Kranja, za kanjon Kokre, pa energetsko sanacijo zgradb, zeleno mobilnost in energijo, za infrastrukturne projekte, kot je komunala. Na koncu ne smemo pozabiti, da je Kranj kot gorenjska občina upravičena tudi do čezmejnih sredstev. Prav pri tem se kažejo precejšnje možnosti za kohezijska sredstva.

Kje vidite največji potencial za razvoj Kranja in kaj je glavna ovira pri izkoriščanju tega? S čim bi privabljali podjetja in investitorje v Kranj?
Največji potencial vidim v ljudeh. Želim, da ponovno verjamejo, da lahko Kranj zmore več in se aktivno vključijo v rast in razvoj našega mesta. Prav to nezaupanje v mesto in njegov potencial je največja ovira. Z izkušnjami in dosedanjimi vidnimi uspehi na športnem in gospodarskem področju, s sodelovanjem na lokalnem in nacionalnem nivoju lahko resnično naredimo preboj. Žal mi je, da do sedaj te priložnosti niso bile izkoriščene. V naslednjih tednih bom gostil gospodarstvenike, športnike in kulturnike, ki v Kranju vidijo mesto priložnosti, in prepričan sem, da bomo skupaj privabili gospodarstvenike v mesto, ki bo mladim dalo priložnost, da si tukaj uredijo družino in ustvarjajo.

Poudarili ste, da Kranj vse bolj postaja spalno naselje. Vidite bližino Ljubljane kot prednost ali slabost mesta?Zagotovo je prednost. Kranj veliko ponuja, a Ljubljana je vseeno prestolnica naše domovine. Prepoznati moramo prednosti Kranja, ki jih lahko Ljubljana dopolnjuje in obratno. Bistveno pa je, da je Kranj prestolnica Gorenjske. Usmeriti se moramo v povezovanje z drugimi gorenjskimi občinami.

matjaz rakovec pl1
Primož Lavre
Matjaž Rakovec

Kakšne so priložnosti za zaposlitev mladih v občini – kako jih ohraniti doma in preprečiti njihovo selitev v bližnjo Ljubljano?
Večina mladih se danes vozi na delo izven mestne občine, ne le v Ljubljano. Kranj je lepo mesto, v njem živijo in so si ustvarili družine. Zakaj jim ne bi omogočili, da tukaj tudi ustvarjajo? To ni le področje novih delovnih mest, gre za celostno mestno politiko, od stanovanjske problematike do izobraževanja, vrtcev, navsezadnje tudi skrbi za starejše.

Kateri so vaši aduti v turizmu? S čim bi potencialne obiskovalce prepričali, naj obiščejo vašo občino?
Mesto ima adute. Tukaj sta kanjona Save in Kokre, ki ju želim urediti. Ni mi tuja tudi ideja o adrenalinskem in vodnem parku. Imamo izjemno kulturno dediščino, ki jo želim poudariti skozi projekt Evropske prestolnice kulture. Malokdo ve, da imamo v Kranju človeško ribico, da imamo 1,3 kilometra podzemnih rovov. Ne gre le za posamezne projekte, Kranj ni mesto projektov posameznikov. Kranj mora biti mesto celostne prenove na vseh področjih.

Kako pomembna panoga je za občino kmetijstvo? So pri tem še neizkoriščeni potenciali?
Samooskrba je zelo visoko v mojih načrtih razvoja občine. Okoliška, podeželska okolja so kmetijsko razvita, od poljedelstva do živinoreje. Živim vpodeželskem okolju, obdan s kar precej kmetijami. Kot sem dejal, ne želim, da je Kranj mesto posameznih projektov. Želim poudariti kapital celotne Gorenjske.

Aktivni ste v različnih športnih organizacijah, bili ste predsednik nacionalne vaterpolske zveze, zdaj ste že precej časa na čelu Hokejske zveze Slovenije. Česa se lahko v primeru vaše izvolitve nadeja kranjski šport?
S svojimi dosedanjimi izkušnjami in drznimi idejami želim kranjskemu športu pomagati, da prepozna svoje potenciale. Mladim športnikom omogočiti priložnosti za dosedanje vrhunskih rezultatov. Potrditev že tretjega mandata na čelu Hokejske zveze Slovenije in dvakratna udeležba hokejske reprezentance na olimpijskih igrah dokazuje, da zastavljene drzne cilje tudi uresničim.

Se katera od slovenskih občin ponaša s kako izstopajočo ideja ali pridobitvijo, ki si jo želite tudi za Kranj?
Občina Kočevje, ki postaja visokotehnološki center, pa občino Kranjska Gora, ki je z energijo vodilne strukture v enem mandatu naredila izredno veliko za prepoznavnost kraja. Še precej drugih občin je, njihov skupni imenovalec pa so vizionarske ideje, odlične ekipe ter neverjetna energija posameznikov. Vse to odseva tudi v moji ekipi. Vsaka občina ima športnike in športe, s katerimi se ponaša, nekatere pa znajo to razvijati in vlagati v mlade športnike, ki zaradi vzornikov in njihovih vrhunskih rezultatov najdejo zanimanje za določen šport. Rad bi, da bi bil Kranj slovenska prestolnica športa, saj ima za to vse pogoje.