Čeprav ob vključitvi otroka vrtec s starši sklene pogodbo, s katero se medsebojno zavežejo glede pravic in obveznosti, je težav precej. Velika večina se jih nanaša na plačilno disciplino.

60 opominov pred izvršbo so v enem mesecu poslali OŠ Mladika.

Redno plačilo oskrbnin je za vrtec ključno, a je primerov, ko starši ne zmorejo poravnati oziroma iz drugih razlogov ne poravnajo obveznosti, zelo veliko: »Kar pa za nas predstavlja težave. Staršem redno pošiljamo opomine, jih pokličemo ali jih kontaktiramo po elektronski pošti, se z njimi dogovarjamo in skupaj iščemo rešitve. V nekaterih primerih zadostuje pisno opozorilo. Če se starši ne odzovejo na opomine, se odločimo za postopek izterjave dolga prek pristojnega sodišča tako, da vložimo tožbo prek portala E-izvršbe. Zdaj so postopki dokaj preprosti in hitri.«

Dolgotrajni postopki

Prek sodišča trenutno poskušajo izterjati 90.549 evrov, a velikokrat rubeži niso uspešni, saj ni prihodkov oziroma pokritja. V primerih, ko imajo starši redne mesečne prihodke, traja od enega do treh mesecev, da je znesek poravnan. »Imamo tudi postopke, ki se vlečejo več let, saj starši nimajo nobenih prihodkov ali premoženja. V primerih, ko smo sami vložili e-izvršbe, je sodišče do zdaj še vedno razsodilo v korist vrtca, vendar je odplačevanje dolga včasih zelo dolgotrajno, saj imajo starši dohodke že obremenjene z drugimi, predhodnimi izvršbami. Posledica tega je, da je poslovanje vrtca bolj omejeno, kot bi bilo, če bi dobili vsa sredstva, ki nam pripadajo,« opozarja Vučakova. Neplačevanje računov pa seveda povzroči domino efekt. Zaradi neplačanih računov staršev vrtec občasno zamuja pri plačevanju svojih obveznosti do dobaviteljev.

FOTO1 Otroci malica
C.G./Štajerski tednik
Kadar v družini pride iz kakršnihkoli razlogov do plačilne nezmožnosti, šole pomagajo premostiti težave.

Ogromno opominov in izvršb tudi v osnovnih šolah

Situacija v vrtcu in ptujskih osnovnih šolah je primerljiva. Kot pojasnjuje ravnatelj OŠ Mladika Bogomir Širovnik, imajo kar nekaj težav s plačilom izstavljenih računov; v enem samem mesecu, septembra, so poslali okrog 60 opominov pred izvršbo, v teku pa je še več kot 10 izvršb.

DRAGO ZAMUJANJE
Nekateri vzgojno-izobraževalni zavodi po Sloveniji imajo težave zaradi zamujanja pri prevzemu otrok v podaljšanem bivanju. Ena izmed osnovnih šol za pol ure zamude zaračuna kar 10 evrov.

»Če v družini pride iz kakršnihkoli razlogov do plačilne nezmožnosti, imamo v šoli socialno službo, ki pomaga prek botrstva, donatorjev, šolskega sklada in podobnega premostiti težavo, tako da otroci iz takih družin niso za nič prikrajšani. Žal pa je za tako pomoč treba oddati vlogo, ki pa je starši mnogokrat ne želijo vložiti (najverjetneje zaradi občutka sramu). Za nazaj se zadeve zelo težko rešujejo, do odpisa pa pride le v izjemno redkih primerih, ko so izkoriščena vsa sredstva za izterjavo in se z odpisom strinja svet zavoda,« pojasni Širovnik. Podobno ugotavlja tudi ravnateljica OŠ Olge Meglič Helena Ocvirk. Precej je dolžnikov, ki ne plačujejo šolske prehrane, kosila. Večkrat jih pozovejo k poravnavi dolga, in če izkažejo pripravljenost za pogovor, se včasih dogovorijo za možnost poplačila dolga v obrokih. »Posamezne dolgoletne dolžnike pa damo tudi v izterjavo. Dolgove za prehrano ali plačilo dodatnih dejavnosti staršem pomagamo poravnati s pomočjo botrstva, projekta Podari malico, Karitasa, donatorjev in iz sredstev šolskega sklada,« pojasni Ocvirkova.

90 TISOČAKOV

Trenutno se je sicer plačilna disciplina v Vrtcu Ptuj malo izboljšala, saj se je v primerjavi z leti poprej dolg nekoliko znižal. Skupni dolg v vrtcu je več kot 102.000 evrov.

Neljube izterjave

Težave z zamujanjem oziroma nepravočasnim plačevanjem obveznosti so pogoste tudi na največji ptujski osnovni šoli. Kot pravi ravnateljica Tatjana Vaupotič Zemljič, se morajo precej pogosto ukvarjati tudi z izterjavami, kar jim ni ljubo, a v nekaterih primerih drugače ne gre: »Če se ugotovi, da dolga ni mogoče izterjati (npr. osebni stečaj), poda ravnateljica predlog za odpis dolga svetu zavoda. Vendar sem pred tem dolžna storiti vse, da je dolg poravnan.«