Zastavna pravica

Na deležu od zakoncev je okrajno sodišče v Domžalah že pred dvema letoma vpisalo sklep o izvršbi, z zaznambo sklepa o izvršbi pri poslovnem deležu v korist upnice Sabine Hribernik iz Zbilj, ki ima na deležih zastavno pravico. 

Ob osmi uri je prišla sodna izvršiteljica Branka Horvat Zec iz Maribora in izvedla deložacijo kavarne ter po izpraznitvi prostorov vse ključe predala Iztoku Rebernaku, prokuristu družb upnic Biro An in Dimnat. Ti družbi sta leta 2015 kupili lokal od družbe Primalis v lasti družine Kosem in nato z večino kupnine poplačali dolgove Unicredit Banki. Nova lastnika sta ob nakupu s Primalisom sklenila najemno pogodbo in tako je v kavarni stregla kar ASK, pri tem pa so ji pomagali še mož, sin in hči, ki je do pred kratkim nastopala v televizijskem šovu Bar. Kot smo že pisali, ima Primalis od julija lani vse blokirane račune, prav tako nima odprtega nobenega TRR-računa, iz česar smo sklepali, da družba ne plačuje davka na dodano vrednost niti davka od dohodka pravnih oseb. Poslovali so le še z gotovino. Ker vse od začetka niso plačali nobene najemnine, sta obe družbi, lastnici lokala, odstopili od najemne pogodbe in maja letos na sodišču dosegli izpraznitev prostora, ki se je zaradi pritožb in procesnih postopkov zavlekla vse do začetka septembra.

ASK, andrijana starina kosem, hiša
Reporter
Hišo prodajajo, vendar bo v primeru prodaje zastavna pravica bremenila novega lastnika.

Izvršitve še ni

Primalis ima od julija lani vse blokirane račune, prav tako nima odprtega nobenega TRR-računa.

Kot izhaja iz uradnih podatkov Ajpesa, je imela lani družba Primalis 25 tisoč evrov izgube, bilančne izgube pa je že za 438 tisoč evrov. ASK in njen mož Franc Kosem imata vsak po 40 odstotkov deleža, sin in hči pa vsak po 10. Aprila letos je okrajno sodišče v Domžalah zoper ASK izdalo sklep o izvršbi za odškodnino 1,99 milijona evrov, potem ko je bila obsojena, da je Delo z nakupom Večera leta 2008 oškodovala za 1,34 milijona evrov. Takrat je bila predsednica nadzornega sveta Dela, predsednik uprave pa je bil Peter Puhan. Sodišče je odločilo, da sta dolžna znesek vrniti nerazdelno z zakonskimi zamudnimi obrestmi od novembra 2011, ki znašajo skoraj dva milijona evrov. Izvršitve postopka še ni bilo, saj je ASK zoper sklep ugovarjala, sodišče pa po petih mesecih še vedno ni odločilo o njenem ugovoru.

Pet nepremičnin

Izvršba nad premoženjem Kosmove zajema rubež in cenitev njenih nepremičnin, rubež plače do dveh tretjin, rubež in prodajo vrednostnih papirjev Perutnine Ptuj ter izvršbo na petih nepremičninah do polovice nepremičnine. Med slednjimi je tudi hiša zakoncev Kosem v Radomljah, na kateri so vpisane hipoteke v korist Banke Celje, Abanke in že omenjene Sabine Hribernik, poleg tega je vpisana zaznamba vrstnega reda za pridobitev lastninske pravice. Hišo prodajajo na portalu nepremicnine.net, vendar bo v primeru prodaje zastavna pravica bremenila novega lastnika. Pod hipoteko je tudi stanovanje Franca Kosma v Izoli, kjer so upniki Sberbank, Hribernikova in Andrej Jernejčič iz Ljubljane.