Računsko sodišče je v reviziji med drugim ugotovilo, da LMŠ prispevkov pravnih oseb, ki jih je pridobila v nasprotju z zakonom, ni v 30 dneh od prejema nakazala v humanitarne namene. Stranki je izreklo mnenje s pridržkom in od nje zahtevalo predložitev odzivnega poročila.

Slednjega je stranka predložila v predpisanem roku. V njem pa je izkazala nakazilo prispevkov v skupnem znesku 6968 evrov, ki so ji bili dani v nasprotju z zakonom, v humanitarne namene. Šlo je za prispevke, ki jih je stranka dobila v obliki izrednih popustov pravnih oseb, od tega izredne popuste za oglaševanje v skupnem znesku 6870 evrov in izredne popuste za tisk v skupnem znesku 98 evrov. LMŠ je sredstva nakazala Slovenskemu društvu hospic. Računsko sodišče je omenjeni popravljalni ukrep v porevizijskem poročilu ocenilo kot zadovoljiv.

Kaj pravi zakon?

Zakon o volilni in referendumski kampanji v 14. členu določa, da pravne osebe ne smejo financirati volilne kampanje ter da mora organizator volilne kampanje prispevke, ki so mu dani v nasprotju z zakonom, v 30 dneh od prejema nakazati v humanitarne namene, kot so določeni v zakonu, ki ureja humanitarne organizacije.

Računsko sodišče je sicer mnenje s pridržkom izreklo tudi Dušanu Kumru, ki je pred lanskimi predsedniškimi volitvami organiziral kampanjo Boruta Pahorja. Tudi pri njem je ugotovilo, da vseh prispevkov pravnih oseb, ki so bili zbrani v nasprotju z zakonom, ni v roku nakazal v humanitarne namene. Šlo je za 940 evrov, ki pa jih je Kumer v humanitarne namene nakazal med revizijskim postopkom, zato računsko sodišče v tem primeru ni zahtevalo odzivnega poročila.