Študija zveze BirdLife International iz leta 2015 je pokazala, da je letno na območju Sredozemlja nelegalno ubitih okoli 25 milijonov ptic selivk, od tega več kot dva milijona na območju Balkana. Nedavno so v Društvu za opazovanje in preučevanje ptic Slovenija (DOPPS) ob podpori nemške naravovarstvene fundacije EuroNatur oziroma pod okriljem štiriletnega projekta Proti nezakonitemu pobijanju ptic na jadranski selitveni poti podatke o krivolovu ptic začeli zbirati tudi za Slovenijo.

200 sumljivih primerov

Kar so v tako kratkem času ugotovili, ni posebej razveseljujoče. »Do zdaj smo verjeli, da je Slovenija nekakšna oaza, kjer so ptice varne pred nezakonitim ubijanjem. Sploh v primerjavi s sosednjo Italijo in balkanskimi državami, kjer je kriminal nad pticami vsesplošno razširjen. A že po prvih tednih zbiranja podatkov smo ugotovili, da je tega bistveno več, kot smo verjeli do zdaj. Zbrali smo že informacije o več kot 200 primerih suma o nezakonitem ravnanju,« so razkrili v DOPPS.

pobijanje ptic 3
CABS
V Italiji za lovljenje ujed zelo pogosto uporabljajo vzmetne pasti, že kar nekaj primerov uporabe takšnih pasti so zabeležili tudi v Sloveniji.

Varstveni ornitolog Ivan Kljun iz DOPPS je pojasnil, da kot nezakonito ubijanje oziroma lov ptic šteje katerakoli namerna dejavnost, katere posledica je smrt ali odstranitev osebkov ptic iz narave, in je prepovedana z nacionalno zakonodajo: »Na seznam zavarovanih vrst ptic spadajo vse domorodne vrste na območju Slovenije razen mestnega goloba in šestih lovnih vrst (raca mlakarica, šoja, sraka, siva vrana, fazan in poljska jerebica), ki so upravljane z zakonom o divjadi in lovstvu.«

Povedal je, da so načini lovljenja in pobijanja ptic zelo različni: »Največ je divjega lova ptic pevk, ki jih lovijo z mrežami za preprodajo za italijanski trg. Pogost je tudi lov s pastmi na ujede in sove, ki jih pobijajo zaradi pretiranih predstav o njihovi škodljivosti (ujede in sove so vrste, ki imajo v ekosistemu izjemno pomembno funkcijo). Včasih pa so žal ptice še vedno tudi žrtve zastrupljanja.«

Jeseni se ilegalni lov močno poveča

Pozanimali smo se, kako je s krivolovom v Spodnjem Podravju. Ornitolog je podal primer iz leta 2015: »Člana DOPPS sta v bližini zadrževalnika Medvedce našla pet mrtvih rjavih lunjev, pri katerih je kasnejši veterinarski pregled pokazal, da so bili zastrupljeni. Zastrupljanje je v prvi vrsti namenjeno ponekod nezaželenim vrstam, kot sta lisica ali šakal. Takšno neciljno zastrupljanje posledično prizadene predvsem ujede, kot so lunji, škarniki in orli, ko lahko ob zastrupljeni živali najdemo tudi po več trupel ptic. Zastrupljanje ima na populacije vrst z manj potomci, kot so orli, zelo negativen vpliv.« S štajerskega konca so v DOPPS prejeli tudi več podatkov o ilegalno ustreljenih ali v pasti ujetih kanjah, kormoranih in sivih čapljah.

pobijanje ptic 1
arhiv
Pred nekaj leti so pri zadrževalniku Medvedce oz. Sestrškem jezeru našli zastrupljene rjave lunje.

Po do zdaj zbranih podatkih sodeč, v naši državi precej lovijo ptice pevke za namene zadrževanja v kletkah, a je tega v vzhodni Sloveniji manj kot v zahodni. Najbrž zato, ker sporna ravnanja spodbujata tudi italijanski črni trg in ukinitev mejnega nadzora. Nelegalni lov na ptice se sicer močno poveča v času jesenske selitve ptic in v času prezimovanja severnejših vrst pri nas. V DOPPS so opozorili še, da so v zadnjih nekaj letih na okoljsko inšpekcijo posredovali več prijav zoper konkretne storilce, a inšpekcija ni ukrepala …