Župan
Mihael Korsika
Župan Železnikov Anton Luznar poudarja, da si ne bo premislil.

V Železnikih, kjer živi nekaj manj kot 3000 prebivalcev, medtem ko na prosto posteljo v domovih za starejše čaka najmanj 7000 starostnikov, bi s pomočjo avstrijskega investitorja zgradili dom za starejše.

Kot nam je uspelo izvedeti v pogovorih s prebivalci mesta, jih velika večina gradnji ne nasprotuje, medtem ko so se na okope postavili prebivalci bližnjih štirih stolpnic Na Kresu. Najbolj so glasni stanovalci oziroma nekaj izmed stanovalcev stolpnice, ki bi bila najbližje domu.

Peticija

Prebivalci so se združili v civilno iniciativo in do zdaj zbrali 360 podpisov proti gradnji. V vseh štirih bližnjih stolpnicah sicer živi okrog 360 ljudi. »Največja težava je, da je parcela, kjer naj bi gradili, majhna in leži v strnjenem naselju. Mi se starejših ne bojimo, vendar se zavzemamo za rešitev, ki bi bila dobra za stanovalce in za oskrbovance doma,« je povedala članica iniciative Jana Malenšek.

Nasprotniki doma, v katerem bi bilo 55 postelj, imajo sicer pomisleke tudi zaradi povečanega prometa. Ob tem jih skrbi premajhno število parkirišč, s to težavo se srečujejo že zdaj. Velja sicer poudariti, da so parkirišča na občinski zemlji.

Ob tem v iniciativi po besedah Malenškove ocenjujejo, da starostniki v okolici poslopja ne bi imeli dovolj prostora za sprehajanje in uživanje na svežem zraku.

bloki
Mihael Korsika
Zgradili naj bi dom za starostnike.

Drugi sogovorniki, ki niso želeli biti imenovani, imajo sicer številne predloge, katera lokacija bi bila boljša za oskrbovance doma, a je težava pogoj, da mora biti zemljišče seveda v občinski lasti. Eden izmed alternativnih predlogov je občinsko zemljišče v sosednji vasi Selce, ki pa si ga je po besedah župana Antona Luznarja ogledal tudi investitor in ga zavrnil kot neprimernega. Lokacija je, milo rečeno, neprimerna, saj bi imeli oskrbovanci iz sob pogled na bližnje pokopališče.

Imeli bi le koristi

Ob pogovorih z občani se je pravzaprav izkazalo, da v novem domu očitno vidijo težavo pretežno starejši, medtem ko mlajši gradnji ne nasprotujejo, nekateri jo celo podpirajo. »Odziv nasprotnikov je zgrešen. Mislim, da je vse povezano z zelenico ob bloku, za katero menijo, da je njihova, čeprav leži na občinski zemlji. Če jih ne moti sosednji bazen, kjer imajo zabave, na katerih se derejo do enih zjutraj, ne vem, zakaj imajo težave s starostniki, ki bodo ob šestih popoldne že vsi spali,« meni mlajši sogovornik, ki ni želel biti imenovan. Po njegovi oceni bi od novega doma imeli sosedje le koristi.

»To pomeni od 20 do 30 novih delovnih mest. Treba je zagotoviti prometno ureditev, novo kanalizacijo in vzpostaviti hidrantno omrežje za gašenje požarov, ki ga zdaj sploh nimamo. Nobena stolpnica nima svoje vode za gašenje, če nastane požar,« je še poudaril moški.

Arhitekt zavrnil očitke

Tabla Železniki
Mihael Korsika
Domu večinoma nasprotujejo starejši.

Razen hidrantnega omrežja imajo bližnji bloki po besedah župana Železnikov Antona Luznarja vso potrebno infrastrukturo, vendar jo je treba obnoviti. Tako bi ob gradnji doma dobili tudi novo cestno povezavo z glavno prometnico skozi mesto. »Odločil sem se, da bom zagovarjal postavitev doma, ne glede na posledice,« je pred prihajajočimi lokalnimi volitvami poudaril župan. Obenem je priznal, da obstaja bojazen, da se investitor tudi premisli, če bi se zaradi nasprotovanja sosedov izvedba projekta preveč zavlekla. V drugi fazi, ko bi bil dom že zgrajen, sicer občina načrtuje tudi gradnjo dodatnih 75 parkirišč.

Na očitke meščanov se je odzval tudi arhitekt in docent fakultete za arhitekturo Domen Zupančič in zavrnil očitke civilne iniciative, saj po njegovem mnenju dom ne bi bistveno okrnil kvalitete bivanja stanovalcev sosednjega bloka.

Glede na medijsko poročanje je dobil občutek, da nasprotniki o zadevi niso bili dobro obveščeni. »Morda so bili nezadostno informirani ali pa morda tudi zavedeni. V času načrtovanja Doma Železniki zagotovo niso bili dovolj vključeni v javno razpravo,« je v mnenju, ki nam ga je posredoval župan, zapisal Zupančič.

Nasprotovanje občanov bi lahko tudi zavleklo izvedbo projekta. »Ali bo pobudnik (investitor, op. a.) za dom želel počakati ali jo bo mahnil v drugo deželico? Morda pa je to strategija,« se sprašuje Zupančič.

Namesto zaključka naj postavimo dodatno vprašanje: ali ste že slišali, da bi kdo v Sloveniji nasprotoval gradnji trgovskega centra, čeprav na vsakem vogalu stojijo že trije?