Javerškova domačija je približno pol kilometra oddaljena od ceste, ki povezuje Podsredo in Bistrico ob Sotli. Ko zavijemo z omenjene ceste, do domačije pelje ozka vaška pot. Na domačiji, kjer je leta 1864 prijokala na svet Titova mama Marija Javeršek, je od leta 1979 urejen spominski muzej. V času ureditve spominskega muzeja je na Javerškovi domačiji gospodaril zdaj že pokojni Drago Javeršek, pranečak Marije Javeršek oziroma Marije Broz. Zdaj na domačiji živi Stanka Javeršek, vdova Draga Javerška. Prijazna in skromna ženska, ki šteje že več kot 70 let, a še vedno kmetuje na domačiji in skrbi za domače živali, med drugim tudi tri krave.

Preberite nadaljevanje v jutrišnji številki časopisa Novice Svet24!