Najbolj ugodno ponudbo je dalo podjetje Domania, ki je bilo tudi izbrano na razpisu, a se je zapletlo pri podpisu pogodbe. Eden izmed pogojev na razpisu je bil, da mora imeti izvajalec storitve sedež poslovne enote v občini.

Navzkrižje interesov
Izbrani ponudnik je nameraval prostore najeti pri podžupanovem bratu, kar pa je župan Alan Bukovnik ocenil kot navzkrižje interesov. Podjetje je pozval, naj poiščejo drug prostor, a do podpisa pogodbe na koncu ni prišlo. Zgodba se je nadaljevala z ovadbo proti županu, ki jo je podala Domania, ker naj bi zahteval podkupnino v korist občine, pred dnevi pa je bila županu že vročena obtožnico.
Direktor podjetja Domania Alen Dominić pravi, da jedro spora ni bil najem »sporne« nepremičnine, temveč naj bi župan podpis pogodbe pogojeval z nakupom deleža nepremičnine na območju občine. Za kakšno stavbo naj bi šlo, ne ve, bi pa se lastništvo na poslopju delilo med občino in podjetjem. Kdo govori resnico, bo pokazala policijska preiskava oziroma morebitni postopek pred sodiščem.

Podjetje in zavod Domania


Iz razpoložljivih javnih virov je razvidno, da se podjetje Domania ukvarja s socialnim varstvom, prav tako Zavod Domania, katerega solastnik je podjetje. Slednje ima tri do štiri zaposlene, ki jih je očitno zaposlilo v zadnjem letu, saj pred tem podjetje ni imelo stroškov dela, je razvidno iz spletne aplikacije Gvin. Zavod ima od 10 do 19 zaposlenih.
V oči sicer bode ogromna razlika med prihodki podjetja in zavoda. Podjetje, ki je kot tako v osnovi ustanovljeno za doseganje dobička, je imelo dolga leta minimalno prihodkov, medtem pa je zavod, katerega osnovna dejavnost je nepridobitna, ustvarjal prihodke, ki so presegali 100.000 evrov.
Podjetje je imelo med letoma 2011 in 2014 skoraj 7200 evrov prihodkov, leta 2015 pa le za 45 evrov prihodkov. Nato je očitno podjetju po letih stagniranja padla sekira v med, saj je leta 2016 zabeležilo 6135 evrov prihodkov, lani pa že 89.377 evrov. Torej so lani imeli šestkrat več prihodkov kot prej v šestih letih skupaj.
Povsem drugačno sliko kaže zavoda, ki ima poleg podjetja še enega ustanovitelja. Medtem ko je podjetje leta 2015 imelo 45 evrov prihodkov, je »njihov« zavod zabeležil 263.000 prihodkov, leta 2016 jih je imel 295.000 evrov, lani pa že 422.000. Gre za prihodke na račun koncesij. »Kot največji koncesionar v Pomurju našo storitev pomoči na domu trenutno nudimo v štirih občinah, Puconcih, Rogašovcih, Apačah in Radencih,« je zapisano na njihovi spletni strani.