Skupnost socialnih zavodov Slovenije (SSZS) v kumulativnem statističnem poročilu za leto 2017 ugotavlja, da so rdeče številke domov za starejše posledica prenizkih plačil Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za opravljene zdravstvene storitve, ki »ne pokrijejo več niti plač predpisanega zdravstvenega kadra«.

Po odgovore smo se obrnili ZZZS, kjer so izpostavili, da je res petina domov poslovala negativno, a je na drugi strani 55 domov v letu 2017 poslovalo s kumulativnim presežkom prihodkov nad odhodki v višini 2.203.851 evrov, njihovo dobroimetje na bankah pa je znašalo na dan 31.12.2017 5,7 milijona evrov.

A to še zdaleč ni vse, SSZS vrača žogico in opozarja na zaskrbljujoče mnenje Ministrstva za zdravje.

Celoten članek si lahko preberete v sredini števili časnika Novice Svet24.