Komisija je ugotovila, da je s tem državna pomoč, ki jo je banka dobila konec leta 2013, še naprej združljiva s pravili EU o državni pomoči. Komisija je ugotovila, da novi sveženj zavez Slovenije zadostuje za odpravo njenih pomislekov glede dolgoročne sposobnosti preživetja NLB in izkrivljanja konkurence na slovenskem bančnem trgu, so danes sporočili v Bruslju.

Če Slovenija ne bo upoštevala predvidenih rokov, bo imenovan skrbnik za odprodajo, ki bo prevzel postopek prodaje. "Ta zaveza je pomembna, saj smo v sklepu iz januarja 2018 navedli, da bi lahko skrbnik za odprodajo s polnimi pooblastili dodatno izboljšal sposobnost preživetja NLB," so izpostavili v komisiji.

Za NLB so podaljšali ključne obstoječe zaveze, ki jih ta izpolnjuje od prejema državne pomoči. V zvezi s tem je pomembna zaveza glede donosa iz lastniških instrumentov, ki zagotavlja, da bo lahko NLB odobrila nova posojila le, če bo za njih prejela minimalen donos iz lastniških instrumentov. NLB prav tako ne bo ponovno sklepala poslov, ki jih je prodala v okviru načrta prestrukturiranja, kot so lizinški posli, in bo strogo spoštovala prepoved prevzemov, so spomnili.

Novi sveženj zavez vsebuje tudi kompenzacijske ukrepe, in sicer, da bo NLB zaprla dodatne bančne podružnice na domačem trgu in bo v primeru neizpolnitve prodajnih zavez prodala tudi svoj delež v hčerinski zavarovalnici NLB Vita. NLB bo tudi izdala obveznico drugega reda, so dodali.