Ukrepajte pravočasno

Pozor, strupena ambrozija že cveti

Polona Krušec
20. 7. 2018, 06.50
Posodobljeno: 27. 9. 2021, 14.32
Deli članek:

Ambrozija predstavlja velik problem, ki prizadene zdravje ljudi, povzroča pa tudi gospodarsko škodo. Pristojni pozivajo k previdnosti in ukrepanju. Predvidene so tudi globe.

Bolnišnica Golnik
Koža ob stiku z ambrozijo lahko reagira tudi tako burno.

Bliža se čas cvetenja pelinolistne ambrozije, zato je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin začela opozarjati imetnike kmetijskih in nekmetijskih zemljišč na obvezno zatiranje tega plevela, zlasti preprečevanje njegovega cvetenja in nastanka semen.

Pelinolistna ambrozija spada med škodljive rastline, saj povzroča težave in dodatne stroške v pridelavi kmetijskih rastlin, pri čemer večjo gospodarsko škodo z občutnim zmanjšanjem pridelka ugotavljajo zlasti v ekološki pridelavi. Izjemno problematičen je tudi njen vpliv na zdravje ljudi. Ambrozija namreč pri bolj občutljivih izzove inhalacijske alergije oziroma senenih nahod. Burno pa ob stiku s tem plevelom reagira tudi koža – dobesedno v mehurjih.

Tadeja Lepoša
Ambrozija lahko raste vsepovsod.

Izstopa Prekmurje

Specialist interne medicine dr. Anton Lopret, ki vodi ambulanto za pljučne bolezni in alergijo, Eupnea, nam pojasni, zakaj je ambrozija tako problematična. »Ambrozija povzroča zelo hude alergijske simptome, podobno kot breza in trave, to so kihanje, solzenje, pordele oči, izcedek iz nosu, poslabša tudi astmo, v smislu, da lahko pride do dušenja.« Dr. Lopret opozori, da je najslabše v primerjavi z ostalo Slovenijo v Pomurju, kjer je ambrozije res ogromno, tako kažejo tudi tamkajšnje meritve koncentracije cvetnega prahu v zraku.

UVHVVR
Plevel je nujno potrebno zatirati.

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) pove, da je sicer mogoče ambrozijo najti po vsej državi. »Ker je ambrozija nezahtevna glede rastnih razmer, se pogosto pojavlja ob cestah, železniških progah, bregovih rek in potokov, na zapuščenih obdelovalnih ali stavbnih zemljiščih ter na slabo komunalno urejenih javnih in drugih površinah. Od tam se širi tudi na kmetijska zemljišča,« razlaga UVHVVR.

Naša dolžnost

Kljub izvedenim številnim aktivnostim urada za ozaveščanje ljudi o tej problematiki se imetniki zemljišč še vedno ne zavedajo, da so dolžni sami poskrbeti za pravočasno odstranjevanje ambrozije. V kolikor tega ne storijo, jih lahko preganjajo fitosanitarni inšpektorji.

Zajezitev škodljivih vplivov pelinolistne ambrozije je mogoče le z doslednim odstranjevanjem in preprečevanjem njenega cvetenja oziroma tvorbe semen, s katerimi se širi

»V primeru, da fizična ali pravna oseba ne izpelje odrejenih ukrepov o odstranjevanju, je uveden prekrškovni postopek. Globa za pravne osebe znaša 1.500 evrov, 500 evrov pa za odgovorno osebo pravne osebe in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. 500 evrov znaša tudi denarna kazen za samostojnega podjetnika posameznika ali fizično osebo,« še sporoči urad.