V skladu z aprila sprejeto novelo zakona o socialnovarstvenih prejemkih se je 1. junija zvišala denarna socialna pomoč. "Po oceni resornega ministrstva bo treba za ta namen letos zagotoviti najmanj 50 milijonov evrov," je po seji vlade povedala finančna ministrica Mateja Vraničar Erman, ki opravlja tekoče posle. Poleg tega so se pokazale potrebe po dodatnem zagotavljanju sredstev tudi za nekatera druga izplačila na področju socialne varnosti ter za izvajanje šolskega sistema.

Vlada ima zdaj 30 dni časa, da z ukrepi v svoji pristojnosti zagotovi uravnoteženje prihodkov in odhodkov proračuna. Če ji to ne bo uspelo, pa bo morala v nadaljnjih 15 dneh v obravnavo v DZ predložiti predlog rebalansa proračuna.

Prihranke bodo našli

Vraničar Ermanova pričakuje, da ta ne bo potreben. "Glede na dosedanje izvrševanje proračuna pričakujem, da bomo s skupnimi napori vseh resorjev lahko v okviru aktivnosti, ki jih imamo v svoji pristojnosti, zagotovili ponovno uravnoteženje državnega proračuna in bo mogoče po tej začasni zaustavitvi proračun izvrševati normalno naprej," je dejala.

Sama pričakuje, da bo mogoče prihranke najti na različnih postavkah proračuna in mesec dni časa, ki ga imajo v času začasnega zadržanja izvrševanja proračuna na voljo, jim bo omogočil, da opravijo pogovore z vsemi proračunskimi uporabniki ter s skupnimi močmi poiščejo rezervo.

V času zadržanja izvrševanja proračuna se bodo že prevzete obveznosti plačevale normalno, kot tudi vsa plačila, ki imajo podlago v zakonih. Prav tako bo nemoteno teklo izvrševanje proračuna na področju črpanja evropskih sredstev in namenskih sredstev, ki so pomembna predvsem za izvajanje investicij. Za morebitne nove nakupe ali kaj podobnega pa bo po pojasnilih Vraničar Ermanove potrebno soglasje finančnega ministrstva.