Brada zgodbi, ki smo jo začeli popisovati pred dobrim letom, kar ne neha rasti. Spomnimo, pred leti je v Domu upokojencev Kranj (DUK) zavrelo zaradi izplačevanja stroškov prevoza na delo. Direktorica DUK Zvonka Hočevar namreč zaposlenim ni želela izplačati stroškov za prevoz na delo, ki jih je obračunavala kot stroške bencina, ne glede na to, ali se v službo vozijo z avtomobilom ali javnim prevozom. Ko je v veljavo stopil Zakon o uravnoteženju javnih financ, je večina delavcev DUK po novem ključu prejemala znatno manjši znesek, kot če bi dobili nadomestilo za vozovnice javnega prevoza.

Zaradi te dinamike je v DUK prišlo do organizacije in ustanovitve novega sindikata SZSS, ki je direktorico postavil pred dejstva in zahteval vračilo stroškov. Hočevarjeva je vračilo premalo izplačanih stroškov pogojevala z vračilom preveč izplačanih stroškov in tako poskušala en del zaposlenih obrniti proti drugemu. Sindikat na to ni pristal, zaradi česar se je direktorica spustila v tožbe in za pravno pomoč porabila več javnih sredstev, kot bi DUK stalo, da zaposlenim pošteno izplača zapadle potne stroške.

Prevrtimo čas naprej. Nedavno smo poročali, da je Hočevarjeva sindikalistki Malnarjevi vročila opozorilo pred odpovedjo. Ujela jo je na kavelj 22, med delovnim časom je Malnarjeva morala prestaviti vozilo, parkirano na mesto rezervirano za višje kadre DUK. Ker je v ta namen zapustila delovno mesto, ji je bilo očitana kršitev delovnega razmerja.

Matej Jemec iz ZSSS opozarja, da so prav na tem mestu očitni dvojni kriteriji, »ki jih ima direktorica Hočevar do nekaterih privilegiranih zaposlenih (ti imajo celo svoja rezervirana parkirna mesta, ki zasedajo približno 20 odstotkov vseh parkirnih mest; zaradi teh rezervacij pa se zgodi, da celo svojci, ki plačujejo za svoje sorodnike, ne morejo parkirati tik ob DUK). In ta privilegiran kader je zvest direktorici in zaseda vodilne položaje (vodja kuhinje, vodja tehnične enote, glavna medicinska sestra …)«.