Pregled nekaj osnovnih statistik in primerjav Slovenije z drugimi državami razkriva, da se nam v podalpski deželici ne godi slabo. Številke bi utegnile biti še boljše, če bi država pobrala več denarja v davkih na kapitalski dobiček in lastnino. Glede tega smo na repu članic OECD, nič kaj dobri niso niti podatki o dolgoročni brezposelnosti. 

Slovenija spada med najrazvitejše države. Veliko več bi lahko postorili na področju trajnostne brezposelnosti.

1. na svetu smo glede varnosti odraščanja. Mesto si delimo s Singapurjem, prehiteli pa smo Norveško, Švedsko in Finsko.

1. na svetu smo po Ginijevem koeficientu, ki meri dohodkovno neenakost. Pri nas je najmanjša. 25. na svetu smo po indeksu človeškega razvoja, ki je sestavljen iz indikatorjev pričakovane življenjske dobe, izobrazbe in povprečnega dohodka. Spadamo med najbolj razvite države na svetu.

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj oblikuje svetovno priznane standarde na področjih ekonomskega in socialnega razvoja ter na podlagi teh izvaja statistične raziskave svojih članic, ki sestojijo iz najrazvitejših držav sveta.

2. smo po rasti razpoložljivega dohodka gospodinjstev. Našo 4,3-odstotno letno rast je leta 2016 med 38 članicami OECD prehitela le Poljska s 5,4-odstotno rastjo.

5. smo po zadolženosti gospodinjstev. Med članicami OECD so od nas manj zadolžena le gospodinjstva v Latviji, Madžarski, Litvi in Rusiji. Najbolj zadolžena so gospodinjstva na Danskem. Samo 1,62 odstotka BDP, najmanj med članicami OECD, smo pobrali v davku na kapitalski dobiček. Luksemburg je s tem davkom pridobil 4,54 odstotka BDP. Samo 0,646 odstotka BDP smo pobrali v davku na lastnino oziroma nepremičnine. Manj med članicami OECD so pobrale le Mehika, Estonija, Češka in Slovaška.

9. po vrsti smo med članicami OECD glede pojavnosti dolgoročne brezposelnosti, ki se meri po odstotku brezposelnih, ki ne dobijo nove zaposlitve v enem letu. Slabše je v državah, kot so Italija, Portugalska, Belgija, Bolgarija, Slovaška, Grčija in Makedonija.

6. smo po indeksu bralnega razumevanja med osnovnošolci, ki zajema sposobnost prebrati, razumeti in razmisliti o besedilu. Vendar le med ženskami, fantje so se uvrstili na precej slabše 20. mesto.

6. smo po indeksu znanstvenega pristopanja osnovnošolcev k problemu, a spet le med dekleti, meritve med fanti so Slovenijo po tej sposobnosti uvrstile šele na 11. mesto od 38.