Na uredništvo se je kar nekoliko ogorčen obrnil eden od staršev šolarja, ki obiskuje osnovno šolo v občini Log - Dragomer. 

obvestilo staršem, osnovna šola log dragomer
Novice Svet24
Obvestilo staršem

»Spoštovani, radi bi vas opozorili na ukrep ravnateljice OŠ Log - Dragomer, ki staršem, ki ne pridejo po otroka do pol pete popoldne, računa zamudnino – kot za kovček ali knjigo,« pravi in dodaja, da si ravnateljica tudi pridružuje pravico, da sama odloča, kdo bo zamudo sploh plačal in kdo ne. »Tovrstna grožnja je precej zgrešena, saj starši ne zamujamo zato, ker nočemo prevzeti svojih otrok, ampak ker delamo, da plačamo davke in šolske položnice. Še posebej za starše, ki delamo v Ljubljani, in teh nas je ogromno, če ne večina, saj se moramo prebiti skozi prometni zamašek v Ljubljani in Brezovici. Sploh pa ni jasno, kam gre tako pridobljeni denar ...«

»Tudi učitelji so ljudje, ki imajo svoje obveznosti po 16.30. Od staršev v primeru zamude pričakujemo, da nas o tem obvestijo po telefonu in se opravičijo. Ker pa se pri nekaterih zamude stalno pojavljajo kljub opozorilom, smo jim bili prisiljeni to zaračunati,« pojasnjuje Mrzlikarjeva.

Če je zamuda opravičena, ni treba plačati

Na obvestilu staršem na oglasni tabli, ki je pečaten in podpisan 18. aprila 2017, pod točko dve piše: »V letošnjem letu opažamo, da nekateri starši večkrat zamujate pri prevzemu otrok iz podaljšanega bivanja, ki traja najkasneje do 16.30. V skladu s sklepom Sveta zavoda OŠ Log - Dragomer, z dne 18. 6. 2009, se staršem zaračunava zamuda pri prevzemu učenca – z zamudo nad 15 minut ob planiranem prihodu pred šolo z različnih dejavnosti (na primer iz šole v naravi, z izletov, ekskurzij in podobno) in pri prevzemu otrok iz podaljšanega bivanja po 16.30 uri na matični šoli in na Podružnici Bevke. Za vsake začete pol ure zamude bo treba plačati znesek 10 evrov. Če je zamuda opravičena, se znesek ne zaračuna. Starši oziroma skrbniki otroka so dolžni najkasneje v dveh dneh po zamudi pisno ali ustno obvestiti ravnateljico zavoda o vzroku zamude. O plačilu zamude odloča ravnateljica zavoda.«

V devetih letih oglobili pet zamudnikov

mihaela mrzlikar, osnovna šola log dragomer
Osld.si
Ravnateljica Mihaela Mrzlikar

Ravnateljica Mihaela Mrzlikarje za Novice Svet24 pojasnila, da denarne kazni v praksi že več let ni plačal nihče, da je obvestilo bolj zastraševalne narave, ki se na oglasni deski pojavi po potrebi. Ob tem je poudarila, da razume, da vedno pač ni mogoče biti točen, in dodala, da po otroke bolj kot ne zamujajo eni in isti ljudje. Od leta 2009, ko je začel veljati sklep, so po besedah ravnateljiceoglobili pet zamudnikov in iz tega naslova tako prejeli 50 evrov. Zamudnik sicer podpiše posebno izjavo, na podlagi katere se zamuda obračuna na položnici, zbrani denar pa je bil porabljen za plače strokovnega kadra, ki je svoje delo opravljal zunaj delovnega časa. Zadnjič so zamudnino zaračunali leta 2010. »Letos tega nismo še nikomur zaračunali, saj sem se s starši otrok ob večkratnem zamujanju pogovorila, kar je očitno zaleglo,« je pojasnila Mrzlikarjeva.

»Ob razgovoru se ugotovi, ali je zamuda opravičena (na primer zaradi prometne konice, nesreče, vremenskih razmer, nesporazumov med starši pri prevzemu otroka in tako dalje) ali neopravičena (starši so doma, pa pozabijo priti po otroka, oče je v bližnjem lokalu in podobno),« pojasnjuje Mrzlikarjeva.

Vse po črki zakona

Z vprašanjem, ali so takšni manevri v skladu s prakso in zakonodajo, smo se obrnili tudi na pristojno ministrstvo; Katja Križnar z Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo nam je pojasnila, da šola izvaja program iz obveznega, razširjenega in nadstandardnega programa. »Obvezni in razširjeni del programa se financirata iz državnega proračuna, medtem ko se nadstandardni program lahko financira iz različnih drugih virov (donacije, občine, starši …). Celoten program izvajanja mora biti sprejet in potrjen na svetu zavoda. Kot je razvidno iz vprašanja, šola v skladu z LDN izvaja obvezni in razširjeni program do 16.30 (najpogosteje je to podaljšano bivanje), za kar od ministrstva prejema tudi potrebna sredstva. V nadaljevanju pa predvidevamo, da se izvaja nadstandardni program, ki je financiran iz drugih virov. In stroški tega nadstandardnega programa se lahko krijejo tudi iz sredstev, ki jih zagotavljajo starši.«