Zaposleni Doma upokojencev Kranj (DUK) z zaskrbljenostjo opazujejo dogajanje v domu, odkar je vodilno mesto zasedla direktorica Zvonka Hočevar, piše v besedilu peticije, ki kroži med uslužbenci.

Sindikalisti so zakonsko absolutno zaščiteni pred odpovedjo iz poslovnih razlogov. O ostalih razlogih za odpustitev presojata inšpektorat in sodišče, vendar »sodna praksa sindikalistom v preteklosti ni bila preveč naklonjena«, pojasnjuje Matej Jemec iz Zveze svobodnih sindikatov. 

Podpisani zahtevajo takojšnje prenehanje pritiska »na angažma delavcev in sindikata za ureditev razmer v DUK s konkretno zahtevo, da se umakne opozorilo pred odpovedjo (Nataši) Malnar in (Evi) Kovačec«. Peticija pri tem zastopa stališče, da sta omenjeni zaposleni tarča povračilnih ukrepov Hočevarjeve, ki na ta način zatira sindikalno dejavnost.

Ker »ni več mogoče doseči cilja urejenega okolja za zaposlene in oskrbovance z direktorico Hočevarjevo na čelu«, zaposleni DUK zahtevajo njen takojšen odstop oziroma odstavitev s strani pristojnih organov. Peticija je zakrožila na podlagi izglasovanega sklepa Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Doma upokojencev Kranj, ki želi na ta način zaščititi svojo predsednico Natašo Malnar pri opravljanju sindikalnega dela.

Napačno je parkirala, nato je zaklela

Delavka je »ob prihodu na delo parkirala na parkirno mesto, kjer parkiranje ni dovoljeno«, piše v opozorilu pred odpovedjo Malnarjevi. Nadalje ji je očitano, da je zapustila delovno mesto z namenom, da prestavi avtomobil, »kar je povsem nedopustno«, je zapisala Hočevarjeva.

»Ko se je delavka vrnila na delovno mesto, je ponovno kršila svoje obveznosti iz delovnega razmerja, saj se je na hodniku neprimerno in nedostojno izražala v pogovoru s sodelavko Evo Kovačec, in sicer je sodelavki na glas rekla: 'Ku***, on, ki ima svoje parkirno mesto,'« je Hočevarjeva še navedla v dokumentu.

Zahtevajo konec privilegija parkirnih prostorov

Poleg poziva k odstopu direktorice zaposleni s peticijo zdaj zahtevajo tudi ukinitev parkirnega režima. Konkretno ukinitev rezerviranih parkirnih prostorov okoli DUK, kar vidijo kot ločevanje na prvo- in drugorazredne zaposlene. »Ta mesta, ki so rezervirana za vodilne delavce in vodje posameznih oddelkov, zasedajo velik del parkirnih mest okoli doma in s tem, ko morajo biti prazna, onemogočajo parkiranje ostalim zaposlenim in svojcem oskrbovancev ter celo delavcem, ki morajo svoja vozila uporabljati za službene namene,« so zapisali.