V skladu z odlokom je upravljavec doma krajanov na Potrčevi cesti 34 četrtna skupnost Center. V teh prostorih sicer delujeta najemnika, in sicer Društvo upokojencev Ptuj ter Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor.

cg_potrceva_gorjup
Predsednica Pokrajinske zveze društev upokojencev Spodnje Podravje Silvestra Gorjup

Dve leti brez kurjave

Kot poudarja predsednica Pokrajinske zveze društev upokojencev Spodnje Podravje in mestna svetnica Silvestra Gorjup, naj bi imeli najemniki prostorov na Potrčevi 34 že dalj časa težave z vzdrževanjem stavbe. »Dve leti že ni kurjave. Vso zimo smo imeli dve majhni pečki, ob taki zimi, kot je bila, se seveda prostori niso zagreli. V to stavbo je bilo vloženih 110.000 evrov denarja upokojencev, zdaj pa jo upravlja četrtna skupnost, čeprav prostorov sploh ne koristi. Predlagam, da se lastništvo prenese na društva, ki dejansko tam delujejo,« je mestnemu svetu in vodstvu občine problematiko predstavila Gorjupova.

Že pred leti, še v času županovanja Štefana Čelana, naj bi se poskušali z vodstvom občine dogovoriti o dolgoročnem najemu prostorov. Takrat so upokojenci v sanacijo stavbe na Potrčevi vložili kar nekaj sredstev, a lastništvo je ostalo nespremenjeno.

Namesto za 99 let podpisal le za pet

Po prodaji stavbe na Aškerčevi ulici 9 je namreč Društvo upokojencev (DU) Ptuj sredstva namenilo za sanacijo stavbe na Potrčevi cesti. »Izkupiček od prodaje, 70.000 evrov, smo sporazumno s takratnim županom namenili za adaptacijo novih prostorov. Vloženih je bilo še 35.000 evrov sredstev FIHA. Sklep upravnega odbora je bil takrat jasen, da gremo v adaptacijo, ob pogoju, da se sklene pogodba o koriščenju prostorov za 99 let. Takratni predsednik društva je sklenil slabo pogodbo, in sicer le za pet let. Temu so sledili številni zapleti, občina nam ni priznala vseh vlaganj. Delalo se je brez nadzora, denar se je trošil vse povprek, zadeva je bila zrela za kriminaliste, a se takrat s tem nismo ukvarjali. Kot podpredsednica upravnega odbora sem bila zelo razočarana nad dogajanjem. Še danes plačujemo dolg, 8000 evrov,« o kronologiji dogodkov pravi Gorjupova.

Na ptujski občini vztrajajo, da so vlaganja DU Ptuj v dom krajanov na Potrčevi za obdobje od maja 2009 do maja 2012 veljavno pobotana z najemnino.

Občina odgovarja

Na ptujski občini vztrajajo, da so vlaganja DU Ptuj v dom krajanov na Potrčevi za obdobje od maja 2009 do maja 2012 veljavno pobotana z najemnino; v tem času namreč niso plačevali najemnine. Prenos prostorov v upravljanje na društva ni v skladu z veljavno zakonodajo. Prodaja lastništva je možna, pravijo na občini in dodajajo, da če društvo izkaže delovanje v javnem interesu, lahko sklenejo pogodbo o brezplačni uporabi prostorov.  

Gorjupova sicer poudarja, da je najemnina znašala okrog 300 evrov mesečno, kar pomeni, da jim je občina priznala zgolj vlaganja v višini 10.800 evrov, torej desetino zneska, za katerega trdijo, da je bil dejansko namenjen obnovi.

Problem je tudi dvorišče, ki po mnenju Gorjupove ni najbolje urejeno, zato se sprašuje: "Zakaj je vse v rokah četrtne skupnosti, če ta objekta in dvorišča sploh ne vzdržuje?"

Težave z elektriko

Na občini zavračajo tudi očitek o nevzdrževanju prostorov in zagotavljajo, da ČS Center tekoče vzdržuje dom v skladu z lastnimi finančnimi možnostmi. Priznavajo pa, da imajo težave. Prejeli so namreč prošnjo za ureditev električne napeljave in priključitev na močnejšo kapaciteto električnega napajanja. Ker za to v preteklih letih ni bilo zagotovljenega denarja, naj bi to uredili letos.

Gorjupova vztraja, da bi zadeve morali nemudoma urediti, saj ne upokojenci ne gluhi in naglušni ne morejo več delovati v takšnih razmerah.