Po njenih besedah so že dogovorjeni za sodelovanje z nekaterimi zdravniki, doslej so iskali zlasti kirurge, sedaj bodo še kardiologe. Pravi, da formalno še niso podpisali dogovorov oz. pogodb, zato njihovih imen ni želela razkriti.

Dodala je, da je proces vzpostavljanja novega Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni precej kompleksen, saj prehajajo na novo organizacijo dela. Tako bodo znotraj inštituta združeni vsi strokovnjaki, ki so do sedaj v programu otroške srčne kirurgije delovali ločeno po oddelkih in klinikah, tudi posledica tega pa so bili slabši medsebojni odnosi.

Ob tem je pojasnila, da je vzpostavljanje inštituta kompleksno tudi zaradi tega, ker je glede na zgodovino dogajanja v programu čedalje manj strokovnjakov v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana in Sloveniji.

"Vztrajno in trdoživo iščemo in se pogovarjamo z različnimi centri, katerih kirurgi bodo v inštitutu stalno izvajali posege in učili naše strokovnjake," je dejala in dodala, da se za varno oskrbo otrok močno in skupno borijo ter iščejo rešitve tako ministrstvo, UKC Ljubljana in Zdravniška zbornica Slovenije. V vmesnem času bodo za otroke, ki imajo bolezni srca, poskrbeli v UKC ob sodelovanju s praško bolnišnico Motol.

Delali bodo do ustanovitve novega inštituta

Medvedova je priznala, da je višina plačila ob privabljanju tujih strokovnjakov problem. Če bi se tuj zdravnik redno zaposlil v našem javnem zdravstvenem sistemu, bi bil enako plačan kot naši zdravniki. Če pa gre za delo po pogodbah bodisi v sodelovanju med UKC in tujo ustanovo ali UKC in tujim zdravnikom, pa gre za pogodbeno razmerje, pri čemer bo treba opredeliti, kakšna bo najvišja cena za storitev.

Glede na to, da odpovedni rok treh otroških kardiologov, ki so nedavno dali odpoved v UKC Ljubljana, znaša dva meseca, bodo opravljali svoje delo do ustanovitve novega inštituta, je zatrdila Medvedova. Po njenih besedah so omenjeni zdravniki zagotovili, da bodo v tem času poskrbeli za svoje bolnike. Tako so tudi sedaj vsi trije redno vpeti v delovne aktivnosti, opravljajo preglede in obravnava bolnikov potek nemoteno.

Nekateri od odhajajočih kardiologov v tem času želijo izkoristiti še dopust, kar bi močno okrnilo otroško kardiologijo, glede na to, da po odhodu trojice v službi za kardiologijo pediatrične klinike za zdaj ostaja le še ena specialistka pediatrije, ki se je urila za otroško kardiologinjo, a ji pogodba o zaposlitvi poteče čez en mesec. Medvedova je prepričana, da bodo zdravniki dopust izkoristili tako, da otroci ne bodo ostali brez oskrbe. V vsakem primeru pa ima po njenih navedbah vodstvo UKC možnost, da se jim dopusta ne odobri, ampak se jim nato kompenzira bodisi v obliki prostih ur ali dodatnega izplačila ob zaključku delovnega razmerja.

Če pa bi do kadrovskega izpada vseeno prišlo v teh dveh mesecih, pa "imamo zelo trdne načelne dogovore s tujimi strokovnjaki, ki so nam pripravljeni pomagati v tem krajšem času, do prebrodimo to krizo in otroci pridejo do teh storitev, ki jih potrebujejo," je dejala Medvedova.