V zavodu Master Doctor so po poročanju časnika stavili na metodo viroterapije z virusom riga oziroma rigvirjem, ki je odobrena v Latviji, sicer pa je domena nekaterih "alternativnih" klinik po svetu, na primer v Mehiki. Da so zdravljenje z rigvirjem latvijske oblasti priznale in vključile v javno zdravstvo, drži. A je bila po poročanju latvijskih medijev ta poteza deležna kritik vrste strokovnjakov, ki so pogrešali verodostojne dokaze o učinkovitosti.

Pri varuhu človekovih pravic so po poizvedovanju pri ministrstvu za zdravje po pisanju Dnevnika izvedeli, da ga slovenski zdravstveni svet doslej ni potrdil in da podjetje Živčec Kalanove nima dovoljenja za opravljanje te zdravstvene dejavnosti. Varuh je pri delu omenjenega zasebnega zdravstvenega zavoda zaznal celo kršitev pravice do zdravstvenega varstva, kot jo predvideva slovenska ustava.

V ozadju velike farmacevtske družbe?

Za kritikami na račun zdravljenja z rigvirjem, ki so se pojavljale v Latviji in drugih državah, po mnenju Živčec Kalanove stojijo velike farmacevtske družbe. S tem ne trdi, da so vsi onkologi podkupljeni, je dodala za Dnevnik, meni pa, da s to možnostjo zdravljenja niso dovolj seznanjeni.

Živčec Kalanova je sama v Latviji preverila, kakšne so izkušnje bolnikov in klinična praksa pri zdravljenju z rigvirjem. Kot je zatrdila, zdravljenja ali prometa z zdravilom ne izvaja. Prepričana pa je, da lahko kot specialistka družinske in urgentne medicine predpiše vsako zdravilo iz EU, ki ga pozna sama oziroma ga priporoča klinični specialist, torej tudi zdravilo za raka iz Latvije. Prav tako meni, da imajo v njenem podjetju že ustrezna dovoljenja za tako dejavnost.

V Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke so za Dnevnik pojasnili, da je mogoče v Sloveniji pri zdravljenju uporabljati tudi zdravila, ki tu nimajo dovoljenja za promet. To pride med drugim v poštev, če jih je na podlagi zdravniškega recepta bolnik domov pripeljal v osebni prtljagi. Doslej so tako že obravnavali primer recepta za zdravilo rigvir, ki v Sloveniji ni registrirano. "Bolnik, ki se je odločil za takšno terapijo, si je zdravilo sam kupil v Latviji," so pojasnili v agenciji. Živčec Kalanova je pojasnila, da je ta recept očitno napisal drug slovenski zdravnik.

Na zdravstveni inšpekciji pa še niso rekli zadnje besede. Za stališče o latvijskem pristopu so zaprosili razširjeni strokovni kolegij za onkologijo, torej vrh stroke, ki se v Sloveniji ukvarja z zdravljenjem raka. Postopek še poteka, je za Dnevnik sporočila inšpektorica svetnica Andreja Mojškrc.

Po podatkih ministrstva za zdravje se lahko postojnski Master Doctor ukvarja s splošno zunajbolnišnično dejavnostjo oziroma s splošno in družinsko ter urgentno medicino v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti. Dovoljenje so temu zasebnemu zavodu izdali v začetku leta 2016. V primeru viroterapije so zadevo odstopili zdravstvenemu inšpektoratu, so pojasnili na ministrstvu.